De Hoop van Israel.
By Menasseh Ben Israel .... Waer in hy handelt van de wonderlijcke verstroyinge der Tien Stammen, en hare gewisse herstellinge met de Twee Stammen Juda en Benjamin in 't Vaderlandt.
Amsterdam, voor Jozua Rex, boeckbinder op de Cingel, recht over de Appelen-mareckt, in 't Jaer 1666.

This book is a Dutch translation of: Miqveh Yisra'el

Den 3. Druck van veel Letter-misstellingen gesuyvert, 1666
6ff. + 124 pp. 12.

Bound together with:

Bibl. Ros. 1899F14


Other translations:
 • Hebrew:
  Amsterdam, Cosman Emrich, 5458 ( = 1698).
  66 ff. 16.
  Bibl. Ros. 15D43

 • Yiddish
  Amsterdam, 1691.
  Bibl. Ros. 1895J35