to UBA home

Actueel
About the UBA
Libraries
Services
Collections
Digita library

Reference Desk
Search
Reactions

 

Hot Spot: Strijd om de ruimte

Amsterdam 2 en 3 november 2000:
Geografie 2000!


Op 2 en 3 november organiseert de Afdeling Geografie en Planologie van de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap een tweedaags congres rond het thema Strijd om de ruimte. Het thema wordt vormgegeven in de subthema's strijd om het water, strijd om het grondgebied en strijd om de stad.
Tot de sprekers behoort kroonprins Willem-Alexander die het congres opent met een voordracht over strijd om het water.

In aanvulling op het congres vindt op 2 november de opening plaats van de tentoonstelling Strijd om de ruimte in kaart in de tentoonstellingszaal van de Universiteitsbibliotheek. Aan de hand van kaarten en afbeeldingen vanaf de Middeleeuwen tot heden wordt de strijd om de ruimte in tijdsperspectief geplaatst. De tentoonstelling is tot en met 19 januari 2001 te bezichtigen. Bij de tentoonstelling is een catalogus verschenen, als boek en in verkorte vorm op het web.

Ook de Universiteit van Amsterdam zelf is overigens nadrukkelijk verwikkeld in een 'strijd om de ruimte', nl. op het Binnengasthuisterrein.

 

Last modified: 31 October 2000   Golden oldies
Editor: Bert Zeeman

logo van Het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap