Logo van de UvA

Amsterdams Centrum voor de Studie van de Gouden Eeuw
Informatie over de organisatie
Algemene informatie over het Centrum
Adres, telefoon, fax, e-mail, directie
Raad van Advies
Informatie over onderzoeksprojecten
Informatie over onderwijs
Doctoraal (& MA-)scripties Gouden Eeuw
Activiteiten voor een breed publiek
actueel
Dissertaties en andere wetenschappelijke publicaties verschenen sinds 2000Publieksactiviteiten    colloquia - lezingen

Het Centrum wil een breder publiek bereiken dan alleen universitaire studenten en onderzoekers. Er zullen publiekslezingen en cursussen worden ontwikkeld die toegankelijk zijn voor iedereen die geïnteresseerd is in de cultuur en de geschiedenis van de Gouden Eeuw. In samenwerking met de museale partners in de hoofdstad wil het Centrum een rol spelen bij tentoonstellingen en andere educatieve en museale activiteiten.

  • Colloquia
    Het Centrum organiseert sinds februari 2001 maandelijks een colloquium. Het colloquium is bedoeld om deelnemers aan het Centrum en andere onderzoekers op het gebied van de Gouden Eeuw gelegenheid te bieden hun lopende onderzoek te presenteren en ter discussie te stellen. Tevens moet het functioneren als ontmoetingsplaats voor alle onderzoekers op het gebied van de Gouden Eeuw in Amsterdam en elders.

    Het colloquium vindt plaats op iedere eerste donderdag van de maand om 15.30 uur.
    Het wetenschappelijke deel van de bijeenkomst duurt tot ongeveer 17.00 uur en wordt gevolgd door een borrel.

Voorgaande colloquia
In sommige gevallen zal voor het colloquium een tekst beschikbaar zijn die dan vanaf deze web site gedownload kan worden.
Teksten van voorgaande colloquia zijn ook nog beschikbaar.

  • Internet adressen van andere organisaties die verwante activiteiten ontplooien.