Logo van de UvA

Amsterdams Centrum voor de Studie van de Gouden Eeuw
Informatie over de organisatie
submenu1a
submenu1b
submenu1c
Informatie over onderzoeksprojecten
Informatie over onderwijs
submenu3a
Activiteiten voor een breed publiek
actueel
Dissertaties en andere wetenschappelijke publicaties verschenen sinds 2000Onderzoek

De doelstelling van het Centrum bepaalt in grote mate het onderzoeksprogramma, dat echter niet van de grond af hoeft te worden opgebouwd. Traditioneel houdt een groot aantal onderzoekers aan de Faculteit der Geesteswetenschappen zich bezig met de bestudering van de Nederlandse cultuur en geschiedenis in de Gouden Eeuw. In het vernieuwingsproject ‘Gouden Eeuw’ van het Instituut voor Cultuur en Geschiedenis participeren een kleine veertig onderzoekers. In aansluiting hierop zal het onderzoeksprogramma van het Centrum de volgende deelprojecten omvatten:

  • Productie, organisatie en verspreiding van kunst en cultuur
  • Politiek, politieke cultuur en politieke theorie
  • Religie, groepsculturen, beeldvorming en mentaliteit
  • Materiële cultuur, economische activiteiten en economische expansie
  • Beeldvorming van de Gouden Eeuw
  • Infrastructuur van het onderzoek naar de Gouden Eeuw

Het laatste deelproject is nieuw ten opzichte van het onderzoeksprogramma van het eerdergenoemde vernieuwingsproject. Infrastructurele projecten zullen onder andere betrekking hebben op de digitale ontsluiting en de beschikbaarstelling op het internet van bronnenmateriaal uit de Gouden Eeuw dat berust in de Universiteitsbibliotheek. Ook bij de publicatie van onderzoeksresultaten zal het Centrum actief gebruik maken van nieuwe media.

Het Centrum zal geregelde studiebijeenkomsten (seminars) organiseren waar lopend onderzoek besproken wordt. Deze bijeenkomsten zullen fungeren als een ontmoetingspunt voor alle onderzoekers die zich in Amsterdam bezighouden met de bestudering van de Gouden Eeuw.

Deelnemers

-D = link naar de publicaties die in UvA-DARE zijn opgenomen. Veelal (nog) niet elektronisch beschikbaar.
-N = link naar de publicaties die in NARCIS (National Academic Research and Collaborations Information System) zijn opgenomen.

Wetenschappelijk personeel

Post-docs Promovendi Gastonderzoekers