UBA home

UBAnieuws
Over de UBA
Bibliotheken
Producten en Diensten
Collecties*
Digitale bibliotheek

Informatiebalie
Zoeken
Reactie
English
 

Collecties


Collectieprofiel
Beschrijving per vakgebied van de totale collectie van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam volgens de indeling van de Nederlandse Basisclassificatie.
U kunt kiezen uit:
 inleiding    collecties per basiscode    collecties per vakgebied
Afzonderlijke collecties
Beschrijvingen van de afzonderlijke collecties van de bibliotheken van de Universiteit van Amsterdam geordend naar locatie.
Bijzondere collecties
Beschrijvingen van deelcollecties van de bibliotheken van de Universiteit van Amsterdam die qua aard en/of samenstelling een uniek karakter hebben. De aard van het materiaal brengt met zich mee dat het niet kan worden geleend en uitsluitend op vertoon van een geldig legitimatiebewijs en onder toezicht kan worden geraadpleegd.