Home
Grondgebied
Stad
Water
Links:
Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap
Beelddatabank Kaartencollectie
Digitaal Productiecentrum
Tentoonstelling: In dank aanvaard

Disclaimer

De Strijd om de Ruimte wordt met verschillende middelen gestreden. Het meest openlijk toont die strijd zich in het fysieke geweld van de oorlogvoering en de achterstelling en onderdrukking van minderheden. Overal ter wereld blijken de mensen, individueel of in groepsverband, telkens weer bereid om te vechten voor de veiligstelling van een stukje grond.

De kaart is de meest subtiele vorm om ruimteclaims te formuleren. Kaarten wekken de indruk dat zij in verkleinde vorm een deel van de werkelijkheid weergeven. Daardoor hebben kaarten vanouds een rol gespeeld bij het beslechten van conflicten, zowel tussen belangengroepen als tussen staten. Grenslijnen die op kaarten zijn ingetekend, kunnen ook claims vormen die een beoogde inbezitneming voorbereiden of rechtvaardigen. Europa en Afrika bieden daarvan een keur van voorbeelden.

Verschillende aspecten van de Strijd om de Ruimte worden in deze pagina's belicht.
Drie thema's zijn daarbij onderscheiden: het Grondgebied - de Stad - het Water.

Aandacht is er ook voor schoolplaten waarmee van oudsher beelden over het gebruik van de ruimte worden overgedragen. De nieuwe middelen als cd-rom en computermodellen worden niet vergeten.

Karte von Europa im Jahre 1914 / gezeichnet von W. Trier, Berlin : Werner & Schumann, [ca. 1935]. Deze en andere kaarten zijn in detail te bekijken in de Beelddatabank.