UvA

Over de UBA
Bibliotheken
Diensten
Collecties*
Kaarten
Digitale Bibliotheek

Informatiebalie
Reactie
Zoeken
 
Voorlichting en begeleidingVoor voorlichting over de collecties en de handbibliotheek, en voor begeleiding en adviezen inzake onderwijs en onderzoek bestaan de volgende mogelijkheden:

Instructie
Gedurende de openingsuren is het personeel zo veel mogelijk beschikbaar om bezoekers de weg te wijzen in de catalogi, inventarissen en andere sleutels tot de collecties.

Begeleiding en advies
Het is in het algemeen niet mogelijk om zonder afspraak vooraf meer dan routinematige begeleiding of advies inzake onderwijs en onderzoek te verkrijgen.

Rondleidingen
Ter kennismaking en instructie is het voor studenten en groepen geďnteresseerden mogelijk om een rondleiding te krijgen op de Kaartenzaal, al of niet in combinatie met een algemene UB-rondleiding. Voor een afspraak wende men zich tijdig tot de conservator.

Tentoonstellingen
Teneinde een beeld te geven van de inhoud der collecties worden nu en dan exposities georganiseerd, in de UB of elders, in samenwerking met andere instellingen. Ook worden onder bepaalde voorwaarden documenten beschikbaar gesteld voor door derden georganiseerde tentoonstellingen.

 
Terug naar boven Laatste wijzigingen: 4 februari 1997
Redactie: Jan Werner, e-mail:werner@uba.uva.nl