UBA home

UBAnieuws
OverdeUBA
Bibliotheken
Producten en Diensten
Collecties*
Basiscode
Vakgebied
Digitale bibliotheek

Informatiebalie
Zoeken
Reactie
English
 

76.** Recreatie, vrije tijdsbesteding


OTALE omvang van de collectie: ca. 10.000 titels, verspreid over 7 locaties waarvan de belangrijkste zijn: Universiteitsbibliotheek (incl. Rosenthaliana), en de bibliotheek van het Oosteuropa Instituut.

Op het gebied van Recreatie, vrije tijdsbesteding bevindt de collectie zich UBA-wijd op het niveau van een minimale collectie (niveau 1).

Grote uitzondering zijn de bijzondere collecties die de UB bezit op het gebied van het schaken, dammen, joods verenigingsleven en kermis. Deze verzamelingen bevinden zich op tenminste onderzoeksniveau (niveau 4-5).
De dam- en schaakcollecties zijn tevens ontsloten in twee catalogi:
Catalogus van de schaakcollectie, Alexander Rueb Stichting. (Amsterdam: UBA, 1988), omvattende 3.743 titels.
Philip de Schaap, Dammen : catalogus van de Damcollectie in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. (Amsterdam: UBA, 1990), omvattende 3.236 titels.

Een minimale verzameling, met uitzondering van twee deelcollecties op tenminste onderzoeksniveau.

 


Laatste wijzigingen: 13 mei 1998