Sefer pene rabah.
Index der Bijbelplaatsen, die in Midrasj Raboth verklaard worden.
Door Menasseh Ben Israel op kosten van Efraim Bueno en Jona Abarbanel uitgegeven. Twee delen.
Amsterdam: Menasseh Ben Israel, 5388 ( = 1628)
Fin 1 Adar II 5388 ( = 6 maart 1628).
Met voorrede van de auteur en twee Hebreeuwse lofdichten van Isańc ben David Aboab

Deel I: 53 ff ( + titel en inleiding 2 ff ).
Deel II: 25 ff ( + titel).
4░
Bibl. Ros. 15G28

titelblad van deel 1
Meer details: 46 Kb of 108 Kb
titelblad deel II: 40 Kb of 95 Kb

Laatst gewijzigd: 26 augustus 1997