De Creatione Problemata XXX
Cum summarijs singulorum Problematum, & indice locorum Scripturae, quae hoc opere explicantur.
Amstelodami, typis & sumptibus auctoris, 1635.

Met opdracht aan David de Wilhelm, gedateerd Amsterdam 16 mei 1635; voorwoord, Latijns epigram van Barlaeus; Spaans sonnet van Himanuel Nehamias, van Mosseh Pinto, Jona Abravanel en Daniel Abravanel.
Aan het slot twee ongenummerde pagina's met verbetering van drukfouten en een Latijns gedicht van een ongenoemde Franse medicus.

Als drukkersmerk een zg. magisch vierkant, verdeeld in 9 vakjes; de medeklinkers zijn zo gerangschikt dat men zowel horizontaal als verticaal de zelfde drie Psalmwoorden leest: Psalm 85 vs 11

156 + 2 pp. 8
Bibl. Ros. 1879G17

titelblad
Meer details: 11 Kb
Een andere uitgave van dit boek, eveneens met een epigram van Caspar Barleus, is samen ingebonden met "De Resurrectione Mortuorum".
Amstelodami, prostant apud Joann. Janssonium, 1636.
Bibl.Ros. 20C12


Laatst gewijzigd: 2 juli 1997