De Hoop van Israel.
Door Menasseh Ben Israel .... Waer in hy handelt van de wonderlijcke verstroyinge der Tien Stammen, en hare gewisse herstellinge met de Twee Stammen Juda en Benjamin in 't Vaderlandt.
Amsterdam, voor Jozua Rex, boeckbinder op de Cingel, recht over de Appelen-mareckt, in 't Jaer 1666.
Dit boek is een vertaling van: Miqveh Yisra'el
Esto es, Esperanša de Israel. Door Menasseh Ben Israel
[14] 126 pp. 8░.
Bibl. Ros. 1895H44.

Den 3. Druck van veel Letter-misstellingen gesuyvert, 1666
6ff. + 124 pp. 12░.

Gebonden met:

Bibl. Ros. 1899F14


Andere vertalingen:
 • Hebreeuws:
  Amsterdam, Cosman Emrich, 5458 ( = 1698).
  66 ff. 16░.
  Bibl. Ros. 15D43

 • Jiddisch
  Amsterdam, 1691.
  Bibl. Ros. 1895J35


Laatst gewijzigd: 9 juli 1997