Tseror hahayim
De termino vitae: libri tres. Door Menasseh Ben Israel.
Amsterdam. Typis et sumptibus authoris, 1639.
Met opdracht aan de bewindhebbers der W.I.C., gedateerd 25 juni 1639; voorwoord tot de lezer, opgave der gebruikte bronnen en lofrede van Joh. Beverovicius (gedateerd Dordrecht 16 december 1638).
Aan het slot een Latijns gedicht "Carmen intellectuale" van Dr Jacob Rosales op Joh. Beverovicius.

312 pp. 12.

Bibl. Ros. 19E5.


Laatst gewijzigd: 3 juli 1997