Sefer elim      
Brieven en vragen, meest op mathematisch en astronomisch gebied, door de KaraÔet Zerach ben Nathan uit Troki gericht tot Jozef Salomo del Medigo, met diens antwoorden.
Amsterdam: Menasseh Ben Israel, 5388-89 ( = 1628-29).
Inc. Eloel 5388 ( = september 1628).
Fin. 8 Eloel 5389 ( = 27 augustus 1629).
Approbaties van Jehudah Arjeh de Modena, VenetiŽ, 10 Menachem 5389 ( = 30 juli 1629); Simcha Luzatto, VenetiŽ, dezelfde datum, Nechemja Saraval en Jacob ha-Levi. Latijnse inhoudsopgave.
82 [6] pp. 4į.

Ma'jan Ganim         

Antwoorden op de vragen en paradoxen van Zerach ben Nathan, door Jozef Salomo del Medigo.
In 13 afdelingen, waarvan hier 4 voorkomen: over Trigonometrie, over de twee eerste boeken van de Almagest; over Astronomie en over de 70 paradoxen van Zerach, meest van mathematische inhoud. Met talrijke geometrische figuren en portret van de schrijver door W. Delff.
Op de keerzijde van de titel een voorwoord van de drukker, tevens corrector: Menasseh Ben Israel.
Inc. Eloel 5388 ( = september 1628).
192 [2] pp. (Met afzonderlijk titelblad.).

Bibl.Ros. 19F4

Van dit boek is ook een versie in .TIF formaat met een grotere letter beschikbaar. U heeft dan een TIF-viewer nodig.
Geschikt is de viewer: IrfanView, freeware, http://www.irfanview.com/main3.html.


Laatst gewijzigd: 5 juni 2001