Mizmor letodah (Dankpsalm)
Door David ben Menahem Hacohen.

Yiddische versie op rijm van bijbelse verhalen van Genesis tot Exodus 22 en vier rollen: het Hooglied, Ruth, Prediker en Esther.
De tekst begint met: Hört zu un' schweiget still. Merk was ich singen will. Gott dem Herrn zu ehren. Ich will es nicht machen lang... etc.
Over de auteur is niets bekend.

Dit is het, zeer zeldzame, eerste Yiddische boek gedrukt in Amsterdam. De tekst staat in de Ashkenazische half-cursief (het zogeheten 'waybertaytsh' font); elke pagina omlijst door een decoratieve rand.
Zetters: Reuben bar Elyakim en Joseph ben Alexander van Witzenhausen.
Gedrukt door Elijah Aboab en gecorrigeerd door Menasseh Ben Israel. [5]404 (1644).

4°. 64 bladen.
Met twee titelpagina's; de tweede aan het begin van de rollen (afb. hiernaast en pagina Titel2).
De eerste titelpagina met een inleiding op het verso ontbreekt in dit exemplaar, en evenzo in het exemplaar van de British Library.
De laatste zes bladen in facsimile.

Bibl Ros 19F40

Meer details: 47 Kb


Laatst gewijzigd: 14 mei 1997