Sefer Nisjmath chajim.
Libri quattuor de immortalitate animae.
Over de onsterfelijkheid der ziel. Door Menasseh Ben Israel.

Eerste titel in het Hebreeuws.
Hebreeuwse tekst, met Latijnse opdracht en inhoudsopgave.
Amstelodami, apud aut. fil. Samuel Ben Israel Abrabanel Sueiro, 1651.
Fin. Kislew 5412 (=november-december 1651).
Corrector: Jacob ben Aharon Sasportas, van wie ook een Hebreeuws lofdicht aan het einde van het boek.
176 ff. 4


Meer details: 136 Kb
Illustratie door Salomon Italia (1642): 136 KB
Er zijn exemplaren met een extra blad na de titel, waarvan de recto-zijde een Hebreeuwse lofrede bevat van Dr. Benjamin Musaphia, de verso-zijde een Hebreeuws lofdicht van Samuel, de zoon van Dr. Abraham Jessurun de Mercado, en een Hebreeuws lofdicht (in echo-vorm) anoniem (Gerbrandus Ansloo).

Verder: Latijns titelblad en Latijnse opdracht aan "Ferdinando III Augustissimo Romanorum Inperatori" (3 ff.) en Latijnse inhoudsopgave (Argumentum operis), 4 ff.
Herdrukt: Stettin 5611 (=1851); Leipzig 5622 (=1862) en Warschau 1876.

Bibl.Ros. 19F7


Laatst gewijzigd: 20 maart 1997