De Creatione Problemata Triginta
Cum summariis singulorum Problematum, & indice locorum Scripturae, quae hoc opere explicantur.
Amstelodami, Prostant apud Joannem Janssonium, 1636.

Met opdracht aan David de Wilhelm, gedateerd Amsterdam 16 mei 1635; voorwoord, Latijns epigram van Barlaeus; Spaans sonnet van Himanuel Nehamias, van Mosseh Pinto, Jona Abravanel en Daniel Abravanel.
Aan het slot twee ongenummerde pagina's met verbetering van drukfouten en een Latijns gedicht van een ongenoemde Franse medicus.

Als drukkersmerk een zg. magisch vierkant, verdeeld in 9 vakjes; de medeklinkers zijn zo gerangschikt dat men zowel horizontaal als verticaal de zelfde drie Psalmwoorden leest: Psalm 85 vs 11

156 + 2 pp. 8

Bibl. Ros. 20C12

titelblad

Laatst gewijzigd: 28 mei 1997