Sefer Tehillim
Psalmen Amsterdam: Menasseh Ben Israel, 5395 ( = 1635).

90 ff. 24.

Bibl.Ros. 20D7

Er bestaat eveneens een exemplaar met 94 ff., waarbij op het titelblad nog vermeld is: Sumptibus Iansonii.


Laatst gewijzigd: 10 oktober 1997