Menasse Ben Israels vvelkomst
Menasse Ben Israels vvelkomst, uyt sijns volcks naem, aen de Hoogh-gebooren, Prince van Oranjen Frederic Henric, als hy met de Doorluchtigste Koningin Henriette Maria, gemalin des Hoogh-gebiedende Karolvs, Koninghs van Engelandt Vrankrijck ende Yrlandt, onse Synagoge besocht.
Wt het Latijn overgeset, t'Amsterdam, voor Roelof Ioosten Boeckbinder in de Baefges-steegh, Anno 1642.

Dit 'Welkom' is samen gebonden met een tekst in handschrift

[6][62] pp. 4.

UBA. 973E29.


Laatst gewijzigd: 4 juli 1997