Menasseh: klein portret   

Menasseh Ben Israel

   Biografische gegevens
 

|| collectie || boeken || brieven || publikaties || projectbeschrijving || OCR en Hebreeuws || bestandsformaten ||

 


1604 Menasseh Ben Israel werd te Lissabon geboren uit Marraanse ouders. Volgens 's lands gewoonte kreeg hij bij de doop de naam van zijn peetvader, Manuel Dias Soeiro, welke naam later nog in zijn familie blijft voortbestaan.
Nadat zijn vader tijdens een verblijf in Spanje door de Inquisitie vervolgd was en zijn vermogen in beslag genomen, week deze met zijn gezin uit, eerst naar La Rochelle in Frankrijk, daarna naar Amsterdam.
1616 In Amsterdam nam het gezin actief deel aan het beginnende Joodse leven en vader en zoon werden lid van het in dit jaar opgerichte studiegenootschap Santa Irmandade de Talmud Tora.
1621 Menasseh schrijft zijn eerste boek, een Hebreeuwse grammatica, onder de titel: "Safah beroerah".
1622 Menasseh's ouders overlijden. Hij wordt betrokken bij het Hebreeuwse lagere onderwijs en benoemd tot Rubi.
1623 Menasseh trouwt met Rachel Abarbanel, afstammelinge van een beroemd Spaans-Joods geslacht. Uit dit huwelijk komen drie kinderen voort, Gracia of Hanna, Jozef en Samuel.
1624 Menasseh wordt benoemd tot Talmoed-leraar.
1627 (1 jan.)-Het eerste Hebreeuwse boek uit de door Menasseh opgerichte drukkerij verschijnt. De Hebreeuwse letters werden gegoten naar de tekening van de Wetschrijver Michael Juda (Leon). Hiermee legt Menasseh de grondslag voor de Hebreeuwse drukkerijen, die meer dan anderhalve eeuw Amsterdam in de Joodse wereld beroemd zouden maken.
1632 Van Menasseh's hand verschijnt het boek de "Conciliador" (een werk waarin hij poogt de tegenstrijdige plaatsen in de Bijbel te verklaren), welk werk veel stof doet opwaaien in de Nederlandse Christelijke theologische wereld.
1635 Caspar Barlaeus schrijft een Latijns lofdicht op Menasseh, opgenomen in "De creatione problemata". O.a. naar aanleiding hiervan dreigt het gevaar, dat evenals elders, ook in de Republiek van overheidswege censuur op Joodse boeken zal worden ingevoerd, hetgeen echter niet gebeurt. Maar het resultaat is, dat de Parnassijns besluiten dat voortaan voor het verschijnen van ieder Joods boek hun toestemming zal moeten worden gegeven.
1636 Rembrandt maakt een ets van Menasseh. Dit getuigt van de bekendheid, die Menasseh reeds op 32-jarige leeftijd in de niet-Joodse wereld had verworven.
1639 Menasseh wordt opgenomen als derde Rabbijn in het Rabbinaat van de in dit jaar verenigde drie Sefardische gemeenten.
Moeilijkheden in het Rabbinaat leiden het jaar daarop zelfs tot een ééndaagse ban en preekverbod voor een jaar voor Menasseh. Vermoedelijk neemt Menasseh hierop het besluit om naar Brazilië te emigreren, maar dit plan gaat niet door.
1642 Menasseh wordt benoemd- tot hoofd van de Jesjiwah (Talmoedschool) gesticht door de gebroeders Abraham en Isaac Pereira.
Menasseh houdt een toespraak tijdens het bezoek van Prins Frederik Hendrik en Koningin HenrietteMarie van Engeland aan de synagoge aan de Houtgracht.
1644 De drukkerij van Menasseh gaat vermoedelijk wegens financiële moeilijkheden, over in handen van Ella Aboab. Menasseh blijft echter corrector.
1646 De leiding van de drukkerij gaat over op Menasseh's zoon Jozef en na diens dood in 1648 op zijn tweede zoon Samuel. In 1652 neemt Menasseh weer zelf de leiding op zich.
1655 Menasseh vertrekt naar Engeland. Daar voert hij een actie voor het wedertoelaten van de Joden in Engeland. Aan deze actie ging reeds in 1651 een open brief aan de Lord-Protector Cromwell vooraf.
1656 Menasseh publiceert in Londen zijn bekend geworden boek "Vindiciae Judaeorum", (verdediging der Joden), dat op de latere Joodse emancipatie-beweging een sterke invloed zou uitoefenen.
1657 Zonder de rechtstreekse resultaten van zijn bemoeiingen bij de Engelse autoriteiten gezien te hebben, overlijdt Menasseh op 20 november 1657 te Middelburg, waarheen hij het stoffelijk overschot van zijn in Engeland overleden zoon Samuel gebracht en ter aarde besteld had.


Laatst gewijzigd: 14 februari 1997