Menasseh: klein portret   

Menasseh Ben Israel

  Overzicht van de collectie
 

|| bestandsformaten || OCR en Hebreeuws || biografie || brieven || publikaties || projectbeschrijving en eindverslag ||

Sefer ha-jirah
Ethica en ascetica door Jona Gerondi. Amsterdam. Menasseh Ben Israel, 5387 ( = 1627).
Uitgegeven door Salom ben Jozef Gallego, van wie op f.1v een Hebreeuws gedicht staat.
116 ff. 16░
Bibl. Ros. 20D4

Ma'aneh lasjon
Hebreeuwse grammatica, door Isańc UziŰl.
Met Spaanse vertaling (in Hebreeuwse karakters) der grammaticale termen, door UziŰl's leerling Nechemja.
Amsterdam: Menasseh Ben Israel, 5387 ( = 1627).
16 ff. 8░.
Bibl. Ros. 19E13.

Sefer imre noam
Verzameling van Hebreeuwse gelegenheidsgebeden en -gezangen.
Door Jozef Salom ben Salom Gallego.
Amsterdam: Menasseh Ben Israel, 5388 [5387] ( = 1627).
166 ff. 8░.
Bibl. Ros. 20C15.

Humas de Parasioth y Aftharoth
Traduzido palabra por palabra de la verdad Hebraica en Espa˝hol.
Impresso por industria y despeza de Menasseh Ben Israel, 5387 ( = 1627).
338 ff.
Bibl. Ros. 19E12

Sefer pene rabah
Index der Bijbelplaatsen, die in Midrasj Raboth verklaard worden.
Door Menasseh Ben Israel op kosten van Efraim Bueno en Jona Abarbanel uitgegeven; 2 delen.
Amsterdam: Menasseh Ben Israel, 5388 ( = 1628)
78 ff. 4░
Bibl. Ros. 15G28

Sefer elim
Brieven en vragen, meest op mathematisch en astronomisch gebied, door de Kara´et Zerach ben Nathan uit Troki gericht tot Jozef Salomo del Medigo, met diens antwoorden.
Amsterdam: Menasseh Ben Israel, 5388-89 ( = 1628-29).
82 (fals. Pag.) [6] pp. 4░.

Met afzonderlijk titelblad:

Ma'jan Ganim
Antwoorden op de vragen en paradoxen van Zerach ben Nathan, door Jozef Salomo del Medigo. In 13 afdelingen, waarvan er hier 4 voorkomen: over Trigonometrie, over de twee eerste boeken van de Almagest; over Astronomie en over de 70 paradoxen van Zerach, meest van mathematische inhoud. Met talrijke geometrische figuren en portret van de schrijver door W. Delff.
192 [2] pp.

Bibl.Ros. 19F4.

Machzor Orden de Ros Asanah y Kipur
Traduzido en Espanol, y de nuevo emmedado, y anadido el Keter Malchuth y otras cosas.
Estampado por industria y despeza de David Pardo, y Salom Ben Yosseph Gallego.
Amsterdam: Menasseh Ben Israel, 5390 ( = 1630).
Met opdracht aan Salomo Abas, en voorwoord van David Pardo en Salom Ben Yosseph.
234 ff. 8░.
Bibl. Ros. 1899F26

Orden de los cincos Tahanioth
Estampado por ordre de los se˝ores Efraim Bueno, y Yonah Abravanel.
Amsterdam: 5390 (= 1630).
222 ff. 8░.
Bibl. Ros. 1899G27

Hebreeuwse Bijbel zonder punten
Amstelodami. Sumptibus Henrici Laurentii 1630.
612 pp. 8░.
Bibl. Ros. 1881H48

Pentateuch met Targoem, de Vijf Rollen en de Haftaroth
Gedrukt en gecorrigeerd te Amsterdam bij Menasseh ben Josef Ben Israel.
Amstelreodami. Sumptibus Henrici Laurentii 1631.
256 ff. 4░.
Bibl. Ros. 20H1

Orden de los Mahamadoth
Estampado por orden de David Pardo, y Salom ben Yosseph Gallego.
Amsterdam: Menasseh Ben Israel, 5391 (= 1631).
126 ff. 12░.
Bibl. Ros. Cass.54a

Seder arba Ta'anioth
Gebeden voor de vier vastendagen. Sefardische ritus.
Gedrukt op verzoek van David Pardo en Salom Ben Jozef Gallego.
Amsterdam: Menasseh Ben Israel, 5391 (= 1631).
116 ff. 8░.
Bibl. Ros. 3818B40

Misjnajoth
Zonder punten. 2 delen.
Met Latijnse titel: Misnaioth sive Textus Thalmudicus a variis mendis, quibus priores editiones scatebant, repurgatus. Accedunt breve in margine notae.
Amsterdam: Menasseh Ben Israel, 5393 ( = 1633).
Deel I:  113 ff.
Deel II: 155 ff.
8░.
Bibl Ros 19C4

Conciliador o de la conveniencia de los Lugares de la S. Escriptura que repugnantes entre si parecen
Weergave titel varieert

Deel I:  Francofurti [= Amsterdam], s.n., 1632.   412 [15] pp. 4░.
Deel II:  Amsterdam, Nic. de Ravesteyn, 5041 [*5401] ( = 1641).  [15] 195 [21] pp. 4░.
Deel III: Amsterdam, Semuel ben Israel Soeiro, 5410 ( = 1650).  [11] 208 [6] pp. 4░.
Deel IV: Amsterdam, Semuel Ben Israel Soeiro, 5411 ( = 1651).  201 [7] pp. 4░.

Bibl. Ros. 19F9 - 11

Conciliator sive de convenientia locorum S. Scripturae, quae pugnare inter se videntur
Latijnse vertaling van het eerste deel van Menasseh Ben Israels "Conciliador ..." door Dionysius Vossius. Amsterdam 1633.
Met voorrede van de auteur en Lat. lofrede van Dr. Zacutus Lusitanus, gedateerd 31 augustus 1633.
[7] 240 ff. 4░
Bibl.Ros. 1891F6: Met Amstelodami, auctoris typis et impensis op de titel.
Bibl.Ros. 19F8: Met Francofurti [Amstelodami], auctoris typis et impensis op de titel

Van dit boek bestaat een uitgave, getiteld:
Menasseh Ben Israel, Primo questionum in Genesis. In Constantinopolus [Amsterdam], ex officina Iohanni Benjamini de Montibus, Anno Domini 1641.
De inhoud is gelijk aan die van de uitgave van 1633, maar bevat geen voorrede.
Bibl.Ros. 1897F35

titelblad Tratado del Temor Divino
Extracto del doctissimo libro llamado Ressit hohma, traduzido nuevamente del Hebrayco, a nuestro vulgar idioma. door Elia ben Moses Vidas. Por David de Ishac Coen de Lara.
Amsterdam: Menasseh Ben Israel, 5393 ( = 1633).
Met opdracht aan David de Lima, sonnet van Josseph Frances op de vertaler en voorwoord van De Lara.
210 pp. 4░.
Bibl.Ros. 19B23

Siddur berakha. Orden de bendiciˇn
Hebreeuwse en Spaanse tekst tegenover elkaar
Amsterdam: Menasseh Ben Israel, 5394 ( = 1634).
96 ff. 16░.
Bibl.Ros. 20C1

Tehillim. Psalterium Hebraeum
Ex recensione doctissimi Hebraei, R. Menasseh Ben Israel. Amsterdam: Menasseh Ben Israel, 1634.
Sumptibus Henrici Laurenti.
140 ff. 12░.
Bibl.Ros. 19B7

Zecher raw
Door Benjamin Musaphia. Bewerking van het scheppingsverhaal, waarin alle Hebreeuwse stamwoorden ÚÚnmaal zijn gebruikt.
Met een slechts in deze uitgave voorkomende voorrede.
Amsterdam: Menasseh Ben Israel, 5395 ( = 1635).
36 ff. 24░.
Bibl.Ros. 20D3
De Creatione Problemata XXX:
cum summarijs singulorum problematum, & indice locorum Scripturae, quae hoc opere explicantur.
Amstelodami, typis & sumptibus auctoris, 1635.
Als drukkersmerk een zg. magisch vierkant, verdeeld in 9 vakjes; de medeklinkers zijn zo gerangschikt dat men zowel horizontaal als verticaal de zelfde drie Psalmwoorden leest: Psalm 85 vs 11
Zie J. M. Hillesum in Het Boek XVI (1927) p. 358-61
8░
Bibl.Ros. 1879G17.

Een andere uitgave van dit boek, eveneens met een epigram van Caspar Barleus, is samen ingebonden met "De Resurrectione Mortuorum".
Amstelodami, prostant apud Joann. Janssonium, 1636.
Bibl.Ros. 20C12

Sefer Tehillim. Psalmen
Amsterdam: Menasseh Ben Israel, 5395 ( = 1635).
90 ff. 24░.
Er bestaat eveneens een exemplaar met 94 ff., waarbij op het titelblad nog vermeld is: Sumptibus Iansonii.
Bibl.Ros. 20D7

Bijbel (met punctuatie)
Gecorrigeerd door Menasseh Ben Israel. Op verzoek en op kosten van Hendrik Laurentius.
Met Latijnse titel en zowel een Hebreeuws als een Latijns voorwoord van Menasseh Ben Israel.
Vier delen, alle delen hebben afzonderlijke titelbladen.
497 ff. 4░.
Bibl. Ros. 1892C29

Minhagim
Riten voor het gehele jaar in zwang in de landen Polen, RutheniŰ, Litauen, Bohemen, MoraviŰ en Duitsland.
Door Aisik Tirna.
Amsterdam: Menasseh Ben Israel, 1635.
Bibl. Ros. 19E14

De Resurrectione Mortuorum Libri III
Menasseh Ben Israel: Amstelodami, typis et sumptibus auctoris, 1636.
Met opdracht aan Laurentius Reael en Albertus Conradus van der Burch, gedateerd Amsterdam 20 februari 1636.
352 pp. 8░.
Samen met dit boek is een uitgave van "De Creatione Problemata Triginta" ingebonden.
Amstelodami, prostant apud Joann. Janssonium, 1636.
Bibl. Ros. 20C12

Een tweede editie: De Resurrectione Mortuorum Libri Tres is uitgegeven in Groningen 1676.
Bij dit exemplaar zijn twee geschriften van Fredericus Brecklingius ingebonden. Ze betreffen de grote armoede onder de bevolking.
Bibl. Ros. 20C13

De la Resurreccion de los Muertos, libros III
En los quales contra los Zaduceos, se prueva la immortalidad del Alma, y resurreccion de los muertos. Las causas de la milagrosa resurreccion se exponen. Y del juzio final, y reformacion del mundo, se trata.

Amsterdam. En casa y Ó costa del Autor, 5396 ( = 1636).
Met opdracht aan Henrique Hoffiser, gedateerd 1 april 1636.
[24] 199 pp. 12░.
Bibl.Ros. 20C11

Orden de la oraciones del mes, Hilchoth sechita
Amsterdam, Industria y despesa de Menasseh Ben Israel. 1 Chesvan 5397 ( = 30 oktober 1636).
Met opdracht aan Henrique Hoffiser, gedateerd 1 april 1636.
548 ff. 24░.
Bibl.Ros. 20D33

Pitron Chalomoth
Droomuitleggingen, door Salomo Almoli.
Gedrukt op verlangen van Isańc, zoon van Dr. Eliau Montalto.
Amsterdam: Menasseh Ben Israel, 5397 ( = 1637)
63 ff. 8░.
Bibl.Ros. 20C16.

Esrim we'arba'ah
Hebreeuwse gepunctueerde Bijbel.
Amstelodami, typis Menasseh Ben Israel, sumptibus Joannis Janssonii.
Fin. Sivan 5398 ( = juni 1638).
Deel. I: 112 ff.; deel. II. 167 ff.; deel. III. 94 [4] ff.
8░.
Bibl.Ros. 19F1

Er bestaan ook exemplaren met op het titelblad: "Amstelodami, typis Menasseh Ben Israel, sumptibus Joannis Janssonii, 1639".
Bibl. Ros. 3823E6-1 (Darlow & Moule, 5127) en Bibl. Ros. 3807F46

Sjewet Jehudah
Geschiedkundige kroniek van de Jodenvervolgingen, door Salomo ibn Verga.
Amsterdam, Menasseh Ben Israel 5398 ( = 1638).
62 ff. 8░.
Bibl.Ros. 20H4

Hamishah Humshe Torah
Pentateuch met drie Targoemim.
Op verzoek van Salomoh ben Jacob en Jacob ben Jehudah Noach ha-Cohen uit Norden.
2 delen. Amsterdam: Menasseh Ben Israel, 5398-5400 ( = 1638-40).
Deel I: 166 ff., deel II: 291 ff. 4░.
Bibl. Ros. 19F12.

Tseror hahayim. De termino vitae: libri tres
Door Menasseh Ben Israel.
Amsterdam. Typis et sumptibus authoris, 1639.
Met opdracht aan de bewindhebbers der W.I.C., gedateerd 25 juni 1639.
312 pp. 12░.
Bibl. Ros. 19E5.

Menasse Ben Israels vvelkomst
Menasse Ben Israels vvelkomst, uyt sijns volcks naem, aen de Hoogh-gebooren, Prince van Oranjen Frederic Henric, als hy met de Doorluchtigste Koningin Henriette Maria, gemalin des Hoogh-gebiedende Karolvs, Koninghs van Engelandt Vrankrijck ende Yrlandt, onse Synagoge besocht. Wt het Latijn overgeset, t'Amsterdam, voor Roelof Ioosten Boeckbinder in de Baefges-steegh, Anno 1642.
Dit 'Welkom' is samen gebonden met een tekst in handschrift
[6][62] pp. 4░.
UBA 973E29.

De la fragilidad humana, y inclinacion del hombre al peccado
Door Menasseh Ben Israel.
Amsterdam. Por industria y despeza del Author. 1642.
Twee delen. Deel I: [9] 36 pp., deel II: [3] 47 pp.
4░.
Bibl. Ros. 1865F2.

Dissertatio de fragilitate humana ex lapsu Adami
Amstelodami, [ex off. Menasseh Ben Israel], Sumptibus auctoris, 1642.
Met opdracht aan Gerebrandus ab Anslo en voorrede van de auteur.
[16] 142 pp. 8░.
Bibl. Ros. 19F2

   Misjnajoth
   Ongepunctueerd. 2 delen.
   Corrector: Menasseh Ben Israel.
   Amsterdam, Elijah Aboab, 5403 - 04 (= 1643 -44).

   Deel  I: 207 ff. 24░. Bibl. Ros. 20D5.

   Deel II: 289 ff. 24░. Bibl. Ros. 20D6.

Perush Rashi:
Rasji's Commentaar op de Pentateuch.
Corrector: Menasseh Ben Israel.
Amsterdam, Eliau Aboab, 5404 ( = 1644).
111 ff. 4░.
Bibl. Ros. 19F43

Mizmor letodah, Dankpsalm
Door David ben Menahem Hacohen.
Het zeer zeldzame eerste Jiddische boek gedrukt in Amsterdam.
De tekst in de Ashkenazische half-cursief (het zogeheten 'waybertaytsh' font); elke pagina omlijst door een decoratieve rand.
Bevat een Yiddische versie op rijm van bijbelse verhalen van Genesis tot Exodus 22 en vier rollen: het Hooglied, Ruth, Prediker, Esther.
Gedrukt door Elijah Aboab en gecorrigeerd door Menasseh Ben Israel. [5]404 (1644).
64 bladen. 4░.
Bibl. Ros. 19F40

Thesouro dos Dinim, que o povo de Israel he obrigado saber e observar
Door Menasseh Ben Israel.
[Amsterdam], 5405-07 ( = 1645-47).
5 delen (1 band)
857 pp. 8░.
Bibl. Ros. 1859J47.

Herdrukt: Amsterdam, 5470 ( = 1710).
[3] 201 [3] ff. 8░.
Bibl. Ros. 1887G52.

Psalterium Hebraeum
Ex Recensione doctissimi Hebraei R. Menasseh Ben Israel. Sumptibus Henrici Laurentii. Amstelodamum, 5406 (= 1646).
131 ff. 16░.
Bibl. Ros. 20D8

Seder ha-ma'amadoth
Met verklaring van Abraham Saraval en voorrede van Abraham ben Jehudah Leib Saraval, de Commentator.
Amsterdam. Josef Ben Israel, 5406 (= 1646).
149 ff. 8░.
Bibl. Ros. 3818B43

Misjnajoth
Met punten.
Amsterdam, Josef Ben Israel, 5406 (=1646)
Met voorrede van Menasseh Ben Israel en van de Punctuator Jacob Juda ben Abraham Leon (Templo).
2 delen. 247 pp. 8░.
Bibl. Ros. 1899G28

Pentateuch met vijf Rollen en Haftaroth
Amsterdam. Josef Ben Israel, 5406 - 07 ( = 1646 - 47).
Uitgave met Targoem Onkelos.
440 + 98 pp. (231 ff). 12░.
Bibl. Ros. 19D3.

Tajtsje Aptejk
Jiddische vertaling van een gedeelte van het aan Machir toegeschreven werk.
Amsterdam. Josef Ben Israel, 5407 ( = 1647).
13 pp. 8░.
Bibl. Ros. 1895J39. Fotocopie.

Sefer ma'ajane ha-jesju'ah
Commentaar op het Boek Daniel door Isańc Abarbanel.
Latijnse titel: Commentarius ... Rabbi Ishak Abarbanel super Danielem prophetam.
Amsterdam 5407 ( = 1647).
92 [2] ff. 4░
Bibl. Ros. 1889E25

Sefer ha-emunoth we-ha-de'oth
Joodse godsdienstfilosofie door Sańdiah Gaon.
Latijnse titel: Scepher Aemunot sive liber de Capitibus Fidei auctore celebri R. Scehadiah; principe olim Iudaeorum in Persia.[Met titelvignet.]
Amsterdam. Josef Ben Israel, 5408 ( = 1647).
[53 ff.] 4░.
Bibl. Ros. 15G29

Theosoro de preceptos
Adonde se encierran las joyas de las seys cientos y treze preceptos, que encommendo el Senor a su Pueblo Israel. Por Ishac Atias.
Met voorrede en "Introducion".
Amsterdam: Samuel Ben Israel Soeyro, 5409 ( = 1649).
[12] 138 ff. 4░
Bibl. Ros. 1856D38

Miqveh Yisra'el. Esto es, Esperanša de Israel
Door Menasseh Ben Israel. Met opdracht, voorwoord en lijst geraadpleegde werken.
Amsterdam, en la imprension de Semuel Ben Israel Soeiro, 5410 ( = 1650).
[14] 126 pp. 8░.
Bibl. Ros. 1895H44.

Vertalingen:

 • Nederlands: De Hoop van Israel.
  Amsterdam, voor Jozua Rex, boeckbinder op de Cingel, 1666.
  6ff. + 124 pp. 12░.
  Bibl. Ros. 1899F14

 • Hebreeuws:
  Amsterdam, Cosman Emrich, 5458 ( = 1698).
  66 ff. 16░.
  Bibl. Ros. 15D43

 • Jiddisch
  Amsterdam, 1691.
  Bibl. Ros. 1895J35

Machzor de las oraciones del a˝o
Machzor de las oraciones del a˝o ..., Dispuesto y reformado por Menasseh Ben Israel.
Amsterdam, Samuel Ben Israel Soeyro, 5410 ( = 1650).
Deel II:  146 ff. 8░.
Bibl. Ros. 20H7.
Deel III: 232 ff. 8░
Bibl. Ros. 3801H14. en 20H8¹

Orden de las Bendiciones
Amsterdam, Samuel Ben Israel Soeyro, 5410 ( = 1650).
36 ff. 8░
Bibl. Ros. 20H8²

Sefer Nisjmath chajim
Libri quattuor de immortalitate animae.
Over de onsterfelijkheid der ziel. Door Menasseh Ben Israel.
Hebreeuwse tekst, met Latijnse opdracht en inhoudsopgave.
Amstelodami, apud aut. fil. Samuel Abarbanel Soeyro, 1651.
176 ff. 4░.
Bibl. Ros. 19F7

Sefer toledoth Aharon
Index der Bijbelplaatsen, die in de Babylonische Talmoed verklaard worden. Door Aron Pesaro.
159 ff. 4░.
Bevat ook:
Sefer toledoth Ja'akow
Index der Bijbelplaatsen, die in de Jeruzalemse Talmoed verklaard worden. Door Jacob Ben Aron Sasportas.
32 ff. 4░.

Amsterdam, Samuel Ben Israel Soeyro, 5412 ( = 1652).
Bibl. Ros. 1889D6.

Humas o cinco libros de la Ley Divina
Juntas las Aphtarot del ano.
Compuesta por Menasseh Ben Israel y por su orden impresa. 5415 ( = 1655). Aftarot 5414 ( = 1654).
Deel I:  456 pp. 8░.
Deel II: 132 pp. 8░.
Bibl. Ros. 20C23

'Even yeqarah. Piedra Gloriosa o de la Estatua de Nebuchadnesar
Door Menasseh Ben Israel.
Con muchas y diversas authoridades de la S.S. y antiguos sabios.
Amsterdam, 5415 ( = 1655).
[12] 264 pp. 12░.
Bibl. Ros. 20C14

Meqor Hayyim
Commentaar op de paragrafen 1-32 van het eerste deel (Orach Chajim) van Joseph Karo's Sjoelchan Aroech. Door Chajim ben Abraham ha Cohen.
Amsterdam, 5415 ( = 1655).
84 ff. 4░.
Bibl. Ros. 1881H22

To his Highnesse The Lord Protector of the Commonwealth of England, Scotland and Ireland
The Humble Adresses of Menasseh Ben Israel ......
4 ff. + 26 pp. 4░
Bibl. Ros. 19F5

Help Nieuws Zoeken Reacties Home English
Laatst gewijzigd: 2 oktober 2002