Brieven


Tot de collectie van de universiteitsbibliotheek van Amsterdam behoren zes in het Spaans geschreven brieven van Menasseh Ben Israel: één aan Gerardus Joannis Vossius, gedateeerd 4 juni 1638, vier aan diens zoon Isaac Vossius en één aan Hugo Grotius van 25 december 1638. De volledige tekst en een afbeelding van het origineel (in twee resoluties) van de brieven aan Isaac Vossius zijn in deze webpagina's opgenomen.

Tekst van de brieven d.d.:afbeelding van het origineeladressering
10 januari 1651161 Kb540 Kb84 Kb
10 maart 1651236 Kb en 239 Kb710 Kb en 839 Kb68 Kb
2 februari 1652129 Kb469 Kb99 Kb
8 februari 1655229 Kb633 Kb92 Kb

In het lakzegel dat Menasseh gebruikte
is zijn drukkersmerk te herkennen.