Klassieken
Perseus: Texts and Translations
**Een ruime selectie klassieke literaire werken in vertaling en/of origineel. Bij veel van deze teksten wordt een uitgebreide zoekmogelijkheid geboden.
The Labyrinth Library: Latin
Biedt klassieke bronnen, voornamelijk in vertaling, enkele ook of alleen in origineel.
Gopher: Classical
Een oud gopher menu met klassieke literaire teksten in vertaling.
Bijbel
The Bible Gateway
Deze confessionele site biedt bijbels in vele vertalingen.
Zie ook Concordanties; Bijbel.
Patristiek
Christian Classics Ethereal Library
**Biedt een reeks vertalingen van kerkvaders tot 325. Deze vertalingen stammen uit de 2e helft van de 19e eeuw.
The Labyrinth Library: Latin
Biedt onder meer kerkvaders voornamelijk in vertaling, enkele ook of alleen in origineel.
Augustine
Deze site biedt vele teksten van Augustinus zowel in het Latijn als in Engelse vertaling. Een deel van de links verwijst naar andere sites. Daarnaast wordt er literatuur over Augustinus aangeboden.
Middeleeuwen algemeen
Internet Medieval Sourcebook
**Een van de meest uitgebreide bronnen verzamelingen op het Internet. Er wordt consequent aangegeven welke vertaling dan wel editie wordt aangeboden.
The Labyrinth Library: Latin
Biedt diverse bronnen voornamelijk in vertaling, enkele ook of alleen in origineel.
Netserf: Medieval Literature
Biedt links naar een lijst gesorteerd op auteur en een lijst van links gesorteerd op titel. De links verwijzen naar zowel edities als vertalingen.
The Summa Theologica of St. Thomas Aquinas
Engelse vertaling (1947) van dit werk.
Netserf:Medieval Philosophy
Biedt voornamelijk teksten van Thomas van Aquino en enige literatuur daarover.
The Ecole Initiative
**Deze site biedt links naar vertalingen van Judæo-Christelijke en Islamitische bronnen tot 1500.
Women Writers of The Middle Ages
Deze site biedt verschillende vertaalde teksten van vrouwelijke schrijvers uit de middeleeuwen, een bibliografie en enige literatuur. 
Nationaal
The Labyrinth Library: French
Biedt alleen links naar voornamelijk literaire teksten.
The Labyrinth Library: Iberian
De pagina biedt bronnen van het Iberisch schiereiland in origineel en/of vertaling, gedeeltelijk binnen Labyrinth en gedeeltelijk elders.
The AARHMS Archive
**Uitgebreid aanbod van Spaanse oorkonden, deels volledig opgenomen, deels in regest. Biedt van enkele oorkonden afbeeldingen in verschillende formaten.
The Labyrinth Library: Italian
Biedt links naar bronnen in origineel en/of vertaling buiten Labyrinth.
The Labyrinth Library: Middle English
Een uitgebreide lijst met links naar Middelengelse bronnen (voornamelijk literaire teksten) meest buiten Labyrinth.
The Labyrinth Library: Old English
Biedt Oudengelse bronnen, voornamelijk binnen Labyrinth, en geeft verdere verwijzingen naar bibliografieën etc.
Anthology of Middle English Literature (1350-1485)
Site met informatie over de Middelengelse literatuur, zowel links naar de literaire teksten zelf als naar literatuur hierover.
Corpus of Electronic Texts: Irish
'Irish historical documents in literature history and politics'. Een vrij uitgebreide database met bronnen in het Oudiers, Latijn, Frans etc. De site bevat ook een aantal vertalingen.
Maatschappij en recht
Netserf: Medieval Law
Biedt links naar verschillende rechtsbronnen betreffende gewoonterecht, canoniek recht, Romeins recht en literatuur daarover.
Religie
Christian Classics Ethereal Library
Deze site biedt vertalingen van christelijke teksten waaronder middeleeuwse.
The Koran
De Koran in Engelse vertaling met concordantie.
Manuscripten
British Digital Library
Biedt ondermeer afbeeldingen van manuscripten waaronder: Beowulf, het 'Lindisfarne Gospel', de 'Sforza Hours' en het 'Leonardo da Vinci Notebook'. **Daarnaast is ook de Magna Carta te bekijken in manuscript en transcriptie.
Hill Monastic Manuscript Library
Deze site biedt informatie over de instelling en de collectie. Van enige manuscripten zijn afbeeldingen opgenomen; zie daarvoor de pagina 'HMML Manuscript Images'. Verder is de links pagina van 'Electronic Access to Medieval Manuscripts' interessant. Deze biedt uitgebreid beschreven links naar andere manuscript-projecten op het Internet.
Labyrinth: Manuscripts, Paleography, Codicology
Deze pagina biedt een lijst met links.
Les tres riches heures du duc de Berry
Afbeeldingen met een korte uitleg over het werk, de maker en de opdrachtgever.
An Eleventh-Century Anlgo-Saxon Glossary from Ms.Brussels, Royal Library 1650: An Edition and Source Study
The Aberdeen Bestiary Project
**Uitstekende afbeeldingen van de folio's voorzien van transcriptie en vertaling. Daarnaast uitleg over het genre.

Deze pagina is gemaakt door Suzanne Roosen en Arnold Oppelaar
voor de leerstoelgroep Middeleeuwse Geschiedenis van de
Universiteit van Amsterdam.
Laatste wijzigingen: mei 2001