link naar UBA Home De Nederlandse Leeuw
Een gids voor biografische gegevens van Nederlanders
link naar de index van de Nederlandse Leeuw

De titelbeschrijvingen zijn in de meeste gevallen direct overgenomen uit diverse bestanden, en dus niet uniform. Als niet duidelijk is om wat voor naslagwerk het precies gaat, is een korte annotatie toegevoegd.

Bij elke titel staat de signatuur van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vermeld:


01 Algemene werken
algemeen

Via de homepage van het Centraal Bureau voor Genealogie is een index op biografische woordenboeken na 1900 online beschikbaar. Begonnen is met tal van grotere en kleinere naslagwerken waarin levensbeschrijvingen van personen zijn opgenomen. Zo zijn er naslagwerken over toneelspelers en over christelijke onderwijzers, over officieren en verzamelaars en over tal van andere catagorieën personen. Bij het tot stand brengen van de index heeft het CBG er voor gekozen om met voorrang te werken aan deze laatste categorie bronnen. Het werk aan deze index is nog lang niet voltooid - de biografieën uit het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek en het Biografisch Woordenboek van Nederland zitter er nog niet in - maar met ongeveer 75.000 vermeldingen is het bestand inmiddels wel al heel groot. Het bestand is te raadplegen door een familienaam in te tikken in het zoekveld 'Zoeken in bestanden' en dan te kiezen voor 'biografische index'.

100 groote Vlamingen: Vlaanderens roem en grootheid in zijn beroemde mannen / samengest. onder leiding van L. Elaut ... [et al.]. Utrecht, De Haan; Antwerpen, Standaard, 1941. 412 p. Ill., portr.
*KVB: 3161u
Biografische schetsen in chronologische volgorde, van Hendrik van Veldeke tot Lodewijk Dosfel

Biografisch archief van de Benelux [Microvorm]= Archives biographiques des pays du Benelux/ ed. Willi Gorzny, Willemina van der Meer. München: Saur, 1992-.. -- ... microfiches. Eine Kumulation von Einträgen aus 122 der wichtigsten biographischen Nachschlagwerke der Niederlande, Belgiens und Luxemburgs vom Ende des 16.Jahrhunderts bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Titel ook in het Engels en Duits.
*UB: Informatiecentrum: 920 R
Verschijnt in afleveringen; elke aflevering bevat een aantal microfiches in een doos; bevat in alfabetische volgorde de lemmata van 123 vooraanstaande biografische bronnen uit Nederland, België en Luxemburg, uit de periode 1581 tot begin twintigste eeuw
Dit archief maakt deel uit van de World Biographical Information System en het register kan online geraadpleegd worden; inmiddels zijn ook deel 1 en deel 2 online beschikbaar (voor UvA-studenten en -medewerkers binnen het UvA-domein). Deel 1 (BAB I) bevat de volledige tekst van 123 biografische woordenboeken uit Nederland, Belgie en Luxemburg, verschenen tussen 1581 en 1938. Deel 2 (BAB II) bevat de volledige tekst van 65 biografische woordenboeken uit Nederland, Belgie en Luxemburg, verschenen tussen 1920 en 1998. Het zijn twee van de vele landenarchieven in het World Biographical Information System en de enige die voor de UvA in volledige tekst beschikbaar zijn. Boven een gevonden persoonsnaam uit het BAB I en II staat de knop "View digitized article(s) from archive" (niet te verwarren met "Digitized articles available"). Klikken op deze knop geeft de gewenste toegang.

Biografische Index van de Benelux = Index biographique des pays du Benelux = Biographischer Index der Benelux-Laender / samengesteld door: Willemina van der Meer. Muenchen : Saur, 1997. 4 dl.
Register op microfiche-uitg.: Biografisch Archief van de Benelux. - Muenchen [etc.] : Saur, cop. 1992.
ISBN 3-598-32645-9
*UB: Informatiecentrum: 920 R
Alfabetisch geordende lijst met alle namen van de rond 60.000 personen wier levensloop in het Biografisch Archief van de Benelux opgenomen is. De Biografische Index van de Benelux geeft de naam en naamsvariant, levensjaren en beroep, vindplaats op de microfiche en de verwerkte biografische bronnen

Biografieën. Den Haag, 1977-.. <5dln> Stichting Algemeen Nederlands Persbureau.
I: A-E. II: F-K. III: L-P. IV: Q-T. V: U-Z.
Losbladig, met aanvullings- en vervangingsbladen. Het werk begon in 1977. In ringband, waarop bovenst. titel. Rugtitel: Bio's.
*UB: Informatiecentrum: 920 R

De biografie in Nederland en Vlaanderen : overzicht en bibliografie / [eindred.] Harry Poeze en Martin Ros. - 1988-1990 - .... Kampen : Kok Agora, 1991-.... - Verschijnt 1x per 2 jaar. Uitg. in samenw. met de Stichting Dordtse Academie. Met reg.
*UB: Informatiecentrum: 949.20
Biedt per deel een overzicht van biografische publikaties in Nederland en België, voorzien van een annotatie en gerangschikt per onderwerp

Biografisch woordenboek van Nederland / onder eindredactie van J. Charité.
Redactiecommissie: I. Schöffer (voorz.), A.Th. van Deursen e.a. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1979-1994. ... dln. Cumulatieve index op dl. 1-5 in dl. 5.
(Rijksgeschiedkundige publicatiën.) I. (1979.) II. (1985.) III. (1989.) IV. (1994.) V (2001). - Dl. 2 uitg. door Elsevier te Amsterdam ; Dl. 3-4 uitg. door Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. - Vanaf dl. 4: onder eindred. van J. Charité en A.J.C.M. Gabriëls.
*Hss-Zaal: 1.C.30
*UB: Informatiecentrum: 920 R
Alle levensbeschrijvingen uit de vijf gedrukte delen zijn via internet raadpleegbaar via de index. Ook zijn alle delen te doorzoeken op trefwoorden. Voor meer informatie zie de introductie-pagina.

Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland/ onder redactie van P.J. Meertens . Amsterdam, 1986-2003 9 dln: ill; . Nederlandse Vereniging tot beoefening van de Sociale Geschiedenis. Stichting tot Beheer van Materialen op het Gebied van de Sociale Geschiedenis.
I. (1986.) II. (1987.) III. (1988.) IV. (1990.) V. (1992.) VI. (1995.), VII. (1998.), VIII. (2000), IX (2003)
*UB: Informatiecentrum: 320.531 R
Bevat levensschetsen van mensen die een rol hebben gespeeld in de Nederlandse arbeidersbeweging. Het betreft niet alleen vooraanstaande communisten, vrijdenkers, anarchisten en sociaal-democraten, maar ook activisten op lokaal en regionaal niveau.
Zie ook het Digitale Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland IISG, ca. 2002

Biographie nationale, ou dictionnaire historique de tous les hommes morts et vivans, nés dans le Royaume des Pays-Bas, qui se sont rendus célèbres par leurs talens, leurs vertus ou leurs actions / par une Societe de Gens de Lettres. -Mons [etc.], 1827. - 1 dl. ; in-8
1re livr. A-C. - I. A-C. - Niet verder verschenen.
*UBM: 1132 F 38
Van C.C. van der Aa tot en met Charles-Quint

Biographie nationale publiee par l'Academie Royale Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique. - Bruxelles
I-XXVII. A-Z. (1866-1938.) XXVIII. XXVII. (1944.) XXIX-XLIV. Supplement. (1957-86.)
*UB: Informatiecentrum: 920 R

Biographisch woordenboek der Nederlanden : bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt / door A.J. van der Aa e.a., onder medew. van: C.M.A. Simon van der Aa e.a. - Haarlem : Van Brederode, 1852-1878. - 21 dln (27 bdn).
I. [A.] (1852.) II,1. [Baacx-Beveren.] (1853.) II,2. [Beveren-Borssele.] (1854.) II,3. [Borssele-Brouwer.] (1855.) II,4. [Brouwer-Byvelt.] (1855.) III. [C.] ([1858.]) IV. [D.] (1858.) V. [E.] (1859.) VI. [F.] (1859.) VII. [G.] (1862.) VIII,1 [Haack-Heze.] (1867.) VIII,2. [Hezi-Hij.] (1867.) IX. [I-J.] (1860.) X. [K.] (1862.) XI. [L.] (1865.) XII,1. [Ma-Meteren.] (1869.) XII,2. [Meteren-Muye.] (1869.) XIII. [N.] (1868.) XIV. [O.] (1867.) XV. [P-Q.] (1872.) XVI. [R.] (1874.) XVII,1. [Sa-Sibem.] (1874.) XVII,2. [Siber-Sij.] (1874.) XVIII. [T-U.] (1874.) XIX. [V.] (1876.) XX. [W-Z.] (1877.) XXI. [Suppl.] (1878).
*UB: Informatiecentrum: 920 R

Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland (DVN)
Dit vrouwenlexicon biedt informatie over vrouwen die een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van Nederland en zijn overzeese gebiedsdelen van de vroegste tijden tot circa 1850. Voorlopig bestaat het DVN nog hoofdzakelijk uit een naamlijst van vrouwen die voor een levensbeschrijving in aanmerking komen. Uiteindelijk zullen de levens van omstreeks duizend vrouwen worden beschreven. Voltooide biografieën zullen hier onmiddellijk worden gepubliceerd. Dit raadpleegbare bestand zal zich dus langzaam maar zeker uitbreiden.

Website Egoducument: inventarisatie van (niet uitgegeven) egodocumenten tussen de zeventiende en twintigste eeuw. Werkgroep (Auto-)biografie, Erasmus Universiteit Rotterdam

Hoe is wie in Vlaanderen? / Mark Coenegracht & Zaki ; [foto's archief Het Laatste Nieuws]. - Antwerpen ; Baarn : Hadewych, cop. 1994. - 139 p. : portr.
ISBN 90-5240-253-1
*UB: Informatiecentrum: 920 R
Vrij willekeurige selectie van eigentijdse bekende Vlamingen, bevat biografische gegevens en adressen

In het eerste gelid : twaalf vooraangaande Nederlanders / W.B.F. Schaper. Meppel : Roelofs van Goor, [1955]. - 214 p., [12] bl. pl. : ill.
*UBM: 2903 D 25
Biografische opstellen over: Eduard van Beinum, Hub. van Doorne, Mary Dresselhuys, Max Euwe, Anton Philips, Albert Plesman, Anna Charlotte Ruys, Truus Smulders-Belién, Mees Toxopeus, Adriaan Viruly, Willem Vogt en Frits Zernike.

Karakters / Frans Netscher. Haarlem, 1899. ill.
*UBM: 1816 C 29
Over: prof. dr. A. Kuyper, J.C. van Marken, prof. W.L.P.A. Molengraaff, jhr.mr. Victor de Stuers, dr. W.J. Leyds, mr. A. Kerdijk, prof.mr. G.A. van Hamel.

Katholieke kopstukken
Het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) beschikt over ca. 90.000 kranten- en tijdschriftenknipsels met informatie over ongeveer 30.000 personen die van belang zijn of waren voor katholiek Nederland in de 20e eeuw. Deze collectie is bij het KDC raadpleegbaar. De UB Nijmegen en het KDC bieden een elektronische toegang tot een selectie uit deze grote collectie.

Leden Koninklijk Huis.
Biografische gegevens en foto's van de leden van het Koninklijk Huis op de eigen website. Samengesteld door de Rijksvoorlichtingsdienst.

Menschen die ik gekend heb / door N. van Harpen. Rotterdam : W.L. & J. Brusse, 1928. 106 p., 17 bl. pl. : ill., portr.
*UBM: F 2982
Informatie over: Mr. Alexander Ver Huell, Johan Hendrik Weissenbruch, Willem van Zuijlen, Suze Robertson, Johan M. Messchaert, Mw. Kleine-Gartman, A.C. Wertheim, George Hendrik Breitner, Jacques Urlus, Theophile de Bock, Hendri Albers, Generaal Karel van der Heijden, Jan Maandag, Marie van Eysden-Vink en Tony Offermans

Menschen in de schaduw / medew. H.Th. de Booy ... [et al.] ; inl. Roel Houwink. 's-Gravenhage : Daamen, 1938. 286 p. : ill.
*UBM: 1325 J 21
Over: G.L. Bink, Johannes van den Bosch, George Frans Haspels, L.W.C. Keuchenius, Carl Smulders, Suffridus Renicus Hermanides, J.W. Swaan, A.J.M. Teding van Berkhout en Willem Witsen

Nationaal biografisch woordenboek / [Commissie voor het Nationaal Biografisch Woordenboek; voorz. J. Maton]. Brussel, Paleis der Academien, 1964-.... .. dl.
Verschenen:
I. (1964.) II. (1966.) III. (1968.) IV. (1970.) V. (1972.) VI. (1974.) VII. (1977.) VIII. (1979.) IX. (1981.) X. (1983.) XI. (1985.) XII. (1987.) Dl. 1: p. V-VI Inleiding, door J. Duverger.
Elk deel bevat een cumulatief register op alle voorafgaande delen. Sommige delen bevatten errata op het voorafgaande deel.
Dl. 10: p. I-XXXI Register van de delen 1-10. Dl. 11: p. I-III Register van deel 11. Dl. 12: p. I-VI Register van de delen 11 en 12. Dl. 13: p. I-VIII Register van de delen 11-13. Dl. 14: p. I-X Register van de delen 11-14.
*UB: Informatiecentrum: 920 R
*KVB: 3157e
*Hss-zaal: 1.C.5

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek / onder red. van P.C. Molhuysen en P.J. Blok. Leiden: Sijthoff, 1911-37. 10v.
I. (1911.) II. (1912.) III. (1914.) IV. (1918.) V. (1921.) VI. (1924.)
VII. (1927.) VIII. (1930.) IX. (1933.) X. (1937).
Vanaf dl 6 onder mede-redactie van F.K.H. Kossmann.
*UBM: 2318 D 2-10 (dl I-IX)
*UB: Informatiecentrum: 920 R
*Hss-Zaal: Kamer conservator
*Piersonkam
*Mennon.Zl: 12 E, 1-10 + los reg. dl (1974)

Nouvelle biographie nationale. Bruxelles, Academie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles: 1 (1988) - .....
Verschenen: T. 1. 1988. 374 p. T. 2. 1990. 407 p.
Voortzetting van: Biographie nationale. T. 1, p. 9-10 Introduction, door Robert Debever. T. 2, p. 403-407 Table alphabetique des notices contenues dans les volumes I et II de la Nouvelle biographie nationale.
ISSN 0776-3948
*UB: Informatiecentrum: 920 R

Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld: Nederlanders en hun werk / hoofdredacteur: Hans Petrus van den Aardweg; met een inleiding van H. Brugmans; mede bevattende de biografieën van de leden van het Koninklijk Huis door N. Japikse.
Amsterdam: Van Holkema & Warendorf, 1938. 1748 p: ill. Met supplement: p. 1695-1748.
Het ex. Bibl.Inf. met "Verbeterblad".
*UBM: PG 70-202
*UB: Informatiecentrum: 920 R
*KVB: 3159p

De strijdlustige amateur : over het elftal: F. Weinreb, L. de Jong, Generaal Winkelman, Jan Rogier, W. Schermerhorn, Roel van Duyn, M. van Nieuwstadt, J.J.F. Vogelaar, S. Vestdijk, Anton Heyboer, Multatuli / Paul van 't Veer. Amsterdam : De Arbeiderspers, [...]. 156 p. : ill. ; (Grote ABC ; nr 209)
*UBM: 209 X 8174

Vrouwenlexicon / [redactieraad: Hedy d'Ancona ... et al.; medew.: Carla Aalse ... et al.]. Utrecht, Het Spectrum, cop. 1989. 477 p. (Scala).
P. 448-460 Literatuurlijst; p. 461-465 Lijst van medewerkers; p. 466-477 Register.
ISBN 90-274-2099-8
*UB: Informatiecentrum: 305.40
Bevat biografische informatie over: Anna Blaman, A. L. G. Bosboom-Toussaint, Ina Boudier-Bakker, Carry van Bruggen, Andreas Burnier, Aagje Deken, Renate Dorrestein, Harriet Freezer, Ida G. M. Gerhardt, Hella S. Haasse, F. ten Harmsen van der Beek, Judith Herzberg, Hannes Meinkema, Anja Meulenbelt, Doeschka Meijsing, Hanny Michaelis, Neeltje Maria Min, Top Naeff, Betsy Perk, Ethel Portnoy, Elisabeth Maria Post, Astrid Roemer, Henriette Roland Holst-van der Schalk, Annie Romein-Verschoor, Renate Rubinstein, Jeanne van Schaik-Willing, Annie M. G. Schmidt, M. Vasalis, Elly de Waard, Ellen Warmond en Betje Wolff-Bekker; en lexica over o.a. literaire kritiek, Nederlandstalig proza, Nederlandstalige poezie en taalgebruik.

Who's who in the Netherlands : a biographical dictionary containing about 4000 biographies of prominent personalities from and in the Netherlands. Amsterdam : De Mutator; etc, 1962-1963.
*UB: Informatiecentrum: 920 R

Wie is dat?: biografische naamlijst, welke de vraag "wie is dat?" beantwoordt met mededeeling omtrent levensloop, werken enz. ten opzichte van alle landgenooten, die ... op den voorgrond treden, enz. Amsterdam, 1902.
*UBM: ZZ 9706: 1902
*UB: Informatiecentrum: 920 R (1902)
"...die door ambt of bediening, beoefening van kunst of wetenschap op den voorgrond treden, in dagblad of tijdschrift genoemd worden, of van zich doen hooren"

Wie is dat? : naamlijst van ongeveer 2500 personen op elk gebied in het Koninkrijk der Nederlanden .... Dl.1 (1931) - dl.6 (1956). 's-Gravenhage : N-hoff, 1931-1956.
1956 met ondertitel: Biografische gegevens van Nederlanders, die een vooraanstaande plaats in het maatschappelijk leven innemen .... Ondertitel varieert. Verschijnt onregelmatig.
*UB: Informatiecentrum: 920 R (2.1932 - 6.1956)

Wie is wie in Nederland ... / [alg. leiding:] Frans van Egmond. 1ste uitg. (1984/88) - .... - 's-Gravenhage : Pragma Nederland, 1984-.... - Ondertitel op omslag: Biografische encyclopedie.
ISSN 0920-539X = Wie is wie in Nederland
*UB: Informatiecentrum: 920 R (1.1984/88)

Wie is wie in Vlaanderen / [initiatief en algemene leiding] Rik Decan. Brussel, Cegos Makrotest: 1 (1980) - ....
Verschenen:
1 (1980). 1206 p. 2 (1985). 1455 p. 3 (1989). 1455 p.
ISSN 0771-7822
*UB: Informatiecentrum: 920 R

regio
Amsterdam van A tot Z: encyclopedisch handboek voor een ieder die van Amsterdam houdt / J.H. Kruizinga en J.A. Banning; waarin opgenomen Het ABC van Amsterdam door Annie C. Gebhard en Anton van der Vet. Amsterdam, Strengholt, 1966. 634 p.
*UB: Informatiecentrum: 949.2 R
Bevat onder meer biografische schetsen van beroemde Amsterdammers en van personen uit de geschiedenis van Amsterdam. Met literatuuropgave

Bekende Amsterdammers tussen 1900 en 1950 / J.A. Groen ; met ill. van Johan A. van Dijk. Amsterdam, 1976. 92 p. : portr. Eerder verschenen in: De Courant Nieuws van de dag, nov. 1974-dec. 1976.
*UBM: Br. 4 P m 7
Korte karakteristieken van landelijk en lokaal bekende Amsterdammers

Arnhemmers, Arnhemmers, Arnhemmers / [initiatief: Wim Zurne en Frans de Bie]. Arnhem : Stichting Culturele Activiteiten Arnhem, 1981. 214 p. : ill. Zonder titelbl. Omslagtitel.
*UBM: PG 74-339
(Autobiografische) bijdragen van ruim 200 'interessante of opvallende' Arnhemmers.

Een handvol Hagenaars / P. van der Eijk. Den Haag, [1966]. 107 p. : ill.
*UBM: X 9122 : 28
Over: J.G. Kool, Romijn & Cohen, Johannes Maasbach, Frederik Prinsen, Reinder Zwolsman, Pieter Scheen, Cor Ottes en Henk Bartels

Haagse vrouwen in zeven eeuwen / door Lia Schade van Westrum. Den Haag : De Nieuwe Haagsche, [1998]. 128 p. : ill. Met lit. opg.
ISBN 90-72766-47-4
*UB: Informatiecentrum: 920 R

Biographisch woordenboek van Helmond : bevattende de beknopte levensbeschrijvingen ... van de inboorlingen, die hier of elders een belangrijke functie hebben bekleed en van de personen, die in deze gemeente een ... rol vervulden / samengest. door Jacques M. Heeren. [S.l. : s.n.], [1920] 252 p (maakt deel uit van: "Verslag van den toestand der gemeente over het jaar 1919")
*UBM: 2443 G 14

Geschiedenis van Oss : met inventaris van de gemeente-archieven / door J. Cunen. [S.l. : s.n.], 1932 (Oss : W.M. van Loosbroek). 300 p. : ill.
*Hss-Zaal: 20.oss.1
Bevat een hoofdstuk "Voorname personen" en lijsten van magistraatspersonen

Biographisch woordenboek van Oss / door J. Cunen. [S.l. : s.n.], 1937 (Oss : Van Loosbroek). 69 p. ; (Ossensia ; 4)
*UBM: X 1168
Aanvulling op de hierboven genoemde "Geschiedenis van Oss"

Bekende Rotterdammers : biografisch maandschrift / onder red. van Wm. de Bruyn en J.C.W. Duncker. - Rotterdam : "Pro Patria", 1927. - 592 p. : Ill. Verscheen 1x per maand. Niet verder verschenen.
*UB: Informatiecentrum: 920 R
Gebonden uitgave van 12 afleveringen. Bevat ruim 200 biografieën.

Bekende Rotterdammers door hun stadgenoten beschreven : zes en dertig bijdragen over burgers van Rotterdam, die in stadsbestuur, bedrijfsleven en op verscheidene gebieden van de cultuur hun stadgenoten tot voorbeeld zijn geweest of mede het leven en streven van hun stad bepaald hebben / [onder red. van Ch.A. Cocheret, W.F. Lichtenauer]. Rotterdam : W.L. & J. Brusse, 1951. 166 p. : portr.
*UBM: P 79-1814
Over: F.C. van Beukering, Steven Birnie, Fritz Boneski, Cornelis Borghart, Irwin Brown, M.J. Brusse, R.J. Callenbach, Henri Dekking, Droogleever Fortuyn, Th. A. Fruin, D. Hans, A.W. Heijkoop,H.W.D. Hellebrekers, L.M.A. Hoffman, Wouter Hutschenruijter, Hendrik Klinkert, A.G. Kröller, Willem Landré, Alex van Maasdijk, Johan de Meester, Johan J. Meijer, H. Nijgh, H.P. Nijgh, H.T. Oberman, A. Plate, W. Schürmann, J.H. Sikemeijer, P. Spaapen, J.H. Speenhoff, Hendrik Spiekman, Alida en Frits Tartaud, A. Tuschinski, Anton B.H. Verheij, J.H. Weijns, Bartel en Henry Wilton, J. Wytema, A.R. Zimmerman.

Brabantse biografieën : levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Noordbrabanders. Meppel etc : Boom, 1992-.... -
*UB: Informatiecentrum: 920 R
Biografieën van Brabanders die een rol speelden in de geschiedenis van Noord-Brabant.

Drentse biografieën: levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Drenten. Meppel [etc.], Boom, 1989-..... .. dl. Ill.
Verschenen:
1 (1989); Paul Brood en Willem Foorthuis red.; 2 (1990) - 4 (1993); Jan Bos en Willem Foorthuis red. *UB: Informatiecentrum: 920R
1: o.a. over: Harm Boom, Jan Fabricius, A. L. Lesturgeon en Jan Poortman. 2: o.a. over: J. H. Bergmans-Beins, Carry van Bruggen, Ben van Eysselsteijn, Jacob Israel de Haan, Hermanus Hartogh Heys van Zouteveen, Jan Pan, Harm Tiesing en J. J. Westenbrink. 3: o.a. over: Barbara Maria van Lier en J. Naarding. 4: o.a. over: H. J. Prakke, L. A. Roessingh, D. H. van der Scheer en Anne de Vries.

Encyclopedie van Friesland / hoofdred. J.H. Brouwer ; redactieraad J.J. Kalma [et al.]; uitg. onder auspicien van de Fryske Akademy. Amsterdam [etc.] : Elsevier, 1958.723 p. : foto's, krt., tab., portr. ; (Fryske Akademy) Uitg. onder auspicien van de Fryske Akademy.
*UBM: F 91-3043
*UB: Informatiecentrum: 949.20 R

Groninger encyclopedie / door K. ter Laan. - Groningen : Spiering, 1954-1955. 2 dl. (in 1 bd.). : foto's, krt., plgr., portr. ;
Dl. 1: A-M. - 510 p. Dl. 2: N-Z. - P. 516-956.
*UBM: H 80-6519,6520

Overijsselse biografieën : levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Overijsselaars / red. J. Folkerts ... [et al.]. Meppel [etc.]: Boom, 1990-1993. 3 dl. : ill.
*UB: Informatiecentrum: 920 R

Utrechtse biografieën : levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Utrechters / red. J. Aalbers ... [et al.]. - Amsterdam : Boom ; Utrecht : Broese Kemink ; Utrecht : SPOU, 1994-.... - .. dl.
Project van de Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht en de Vereniging Oud-Utrecht.
ISBN 90-5352-181-X
*UB: Informatiecentrum: 920 R


Terug naar de begin-pagina van de Nederlandse Leeuw.