UvA logo De Nederlandse Leeuw
Een gids voor biografische gegevens van Nederlanders
link naar de index van de Nederlandse Leeuw

De titelbeschrijvingen zijn in de meeste gevallen direct overgenomen uit diverse bestanden, en dus niet uniform. Als niet duidelijk is om wat voor naslagwerk het precies gaat, is een korte annotatie toegevoegd.

Bij elke titel staat de signatuur van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vermeld:


02 Wetenschap en cultuur

1632-1982 : 350 jaar wetenschap in Amsterdam / [samenstelling en eindred.: Johan Kortenray]. - [Amsterdam], 1982. - 109 p. : ill. - (Folia civitatis ; [35] : 19) Omslagtitel.
*UBM: V.V. 1706 : 35 : 19
Portrettering van 12 Amsterdamse geleerden: Gerardus Joannes Vossius, Caspar Barlaeus, Frederik Ruysch, Pieter Burman, David Jacob van Lennep, Allard Pierson, Hugo de Vries, Tobias Asser, Johannes Diderik van der Waals, Jacobus Henricus van 't Hoff, Pieter Zeeman, Jan Romein.
Verder enkele tot de verbeelding sprekende figuren uit de geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam: Joannes Cabeljauw, Marcus Meiboom, Cornelis Hugo Vonck, Willem Röell, Frederik Ruysch, Willem Bilderdijk.

Biografie Instituut. Het Biografie Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen verricht onderzoek op diverse niveaus: onderzoek naar bronnen, naar narratieve vormen en sociaal-culturele context, en streeft naar theoretische publicaties betreffende het genre biografie. Het overkoepelende thema daarbij is: journalistiek, uitgeverij en sociaal-democratie.

Biografische bijdragen over achttiende-eeuwers : fragmenten van jaarredes gehouden in de algemene vergadering van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, 1979-1985 / L. de Gou. - Haarlem : Enschede, [ca.1986]. - 175 p.: ill.
*UBM: HK 89-67
Informatie over voormalige directeuren of leden van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, te weten: : J.A. Uitenhage de Mist, P.L. van de Kasteele, C. Nozeman, Prins Dimitri Alexewitsch Gallitzin, J. B. Bicker, H.H. van den Heuvel en P. Paulus

Erflaters van de twintigste eeuw / met bijdragen van H.W. von der Dunk ... [et
al.]. Amsterdam : Querido, 1991. 314 p. : ill.
ISBN 90-214-6156-0
*UBM: H 92-255
Serie lezingen in de jaren 1988-1990 georganiseerd door de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Bevat een verzameling korte biografieën van de belangrijkste figuren uit Nederlandse kunst en wetenschap van de twintigste eeuw door hedendaagse collega's. Het betreft de volgende beschreven personen: Menno ter Braak, L.E.J. Brouwer, W Caland, Maria Dermout, Rudolf Escher, Robert van Gulik, J. Huizinga, H. Kamerlingh Onnes, Piet Mondriaan, Martinus Nijhoff, Willem Pijper, Gerrit Rietveld, Annie Romein-Verschoor, C.J.M. Ruijs de Beerenbrouck, C. Snouck Hurgronje, J.Tinbergen, Matthijs Vermeulen, J. Zijlstra.

Erflaters van onze beschaving : Nederlandse gestalten uit zes eeuwen / Jan en Annie Romein. 9e herz. en bijgew. dr. Amsterdam : Querido, 1971. 895 p. : ill., facs., portr. Oorspr. uitg.: 1938-1940 in 4 dl. 1e dr. (1938-1940) in 4 bdn. Met lit. opg.
ISBN 90-214-2028-7
*UBM: P 71-5829
*UBM: P 74-1304
Over: Filips van Leiden, Geert Groote, Jeroen Bosch, Erasmus, Willem van Oranje, Filips van Marnix, Johan van Oldebarnevelt, Simon Stevin, Jan Pietersz. Sweelinck, Hugo de Groot, Jan Pietersz. Coen, Louis de Geer, Joost van den Vondel, Rembrandt van Rijn, Michiel Adriaensz. de Ruyter, Johan de Witt, Christian Huygens, Benedictus Spinoza, Jan Swammerdam, Herman Boerhaave, Frans Hemsterhuis, Elisabeth Wolff-Bekker, Joan Derk van der Capellen, Willem Bilderdijk, Gijbert Karel van Hogendorp, Willem de Eerste, Johan Rudolf Thorbecke, Franciscus Cornelis Donders, Eduard Douwes Dekker, Conrad Busken Huet, Abraham Kuyper, Herman Schaepman, Ferdinand Domela Nieuwenhuis, Vincent van Gogh, Hendrik Petrus Berlage en Herman Gorter

Index biographique des membres, correspondants et associés de l'Academie royale de Belgique de 1769 à 1963. Bruxelles, Academie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, 1964. 298 p.
*UB: Informatiecentrum: 920 R

Jaarboek ... / Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. - [1857] - .... - Amsterdam [etc.] : Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1857-.... Met register van de in de Jaarboeken 1859-1920 verschenen levensberichten.
ISSN 0169-2038
*UBM: V.V.49
Hierin de levensberichten en herdenkingen. Vanaf 1992 verschijnen deze in een aparte uitgave.

Levensberichten uit de jaarboeken van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam : van 1857 tot en met 1954. [Amsterdam : KNAW], [1954]. 24 p.
*UB: Informatiecentrum: 378.92 R
Register

Levensberichten en herdenkingen ... / Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. 1992 - .... Amsterdam : Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.
*UBM: TS 9314

Nobele hoofden: webpagina's met afbeeldingen en biografieŽn van de 15 Nederlandse Nobelprijswinnaars, die sinds de instelling van de Nobelprijzen in 1901 deze prijs toegekend gekregen hebben. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft van deze prijswinnaars een bronzen beeld laten maken.

'Om niet aan onwetendheid en barbarij te bezwijken' : Groningse geleerden 1614-1989 / red.: G.A. van Gemert, J. Schuller tot Peursum-Meijer, A.J.Vanderjagt. Hilversum : Verloren, 1989. 287 p. : ill.
ISBN 90-6550-319-6
*UBM: H 89-2799

Wat het leven mij heeft geleerd / onder red. van J.J. van Loghem, H.J. Pos, K.F. Proost. Arnhem : Van Loghum Slaterus, 1952. 286 p.
*UBM: 1523 B 5
*UBM: 2374 B 32
Herinneringen en inzichten van: Dr. A.J. Barnouw, Dr. M. van Blankenstein, G. van Eckeren, H.E. van Gelder, J.L.G. de Hartog-Meyes, A.J. Herzberg, J.W. van Iterson-Rotgans, D.M.G. Koch, A.J. Kropholler, H.R. Kruyt, E. Kupers, K.J.J. Lotsy, M.J.A. Moltzer, N. Muller, C. Spoelder, B. van Tricht, C.T. van Valkenburg, Matthijs Vermeulen, A. Viruly, Dr. P.C. Visser, M.S.F. Wibaut-Bastert, J.A. van Zutphen


Terug naar de begin-pagina van de Nederlandse Leeuw.