UvA logo De Nederlandse Leeuw
Een gids voor biografische gegevens van Nederlanders
link naar de index van de Nederlandse Leeuw

De titelbeschrijvingen zijn in de meeste gevallen direct overgenomen uit diverse bestanden, en dus niet uniform. Als niet duidelijk is om wat voor naslagwerk het precies gaat, is een korte annotatie toegevoegd.

Bij elke titel staat de signatuur van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vermeld:


06 Documentaire informatie
algemeen
Alfabetische lijst der boekdrukkers, boekverkoopers en uitgevers in Noord-Nederland sedert de uitvinding van de boekdrukkunst tot den aanvang der negentiende eeuw / door A.M. Ledeboer (Ledebur) ; [met] Chronologisch register. - Utrecht : Beijers, 1876-1877. - 2 dln.
Het register o.d.t.: Chronologisch register behoorende bij de Alfabetische lijst ..., sedert het jaar 1440 tot het begin dezer eeuw.
*Zaal ZKW (3 ex.): 67-3
*KVB: Kast.22C (F 848:1-2)
*KVB: F 848:1-2
*UB: Informatiecentrum: 658.80 R

Dictionnaire des imprimeurs, libraires et editeurs des XVe et XVIe siecles dans les limites geographiques de la Belgique actuelle / par Anne Rouzet; avec la collaboration de Micheline Colin-Boon ... [et al.]. Nieuwkoop, De Graaf, 1975. 287 p. (Collection du Centre national de l'archeologie et de l'histoire du livre ; 3).
ISBN 90-6004-322-7
*Menn. Zl.: 11A
*Zaal ZKW: 67-1
*KVB.: 856a

Drukkers in de marge / met een inl. door Ernst Braches; [eindred. Rudi Ekkart].
Den Haag, Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum/Museum van het Boek : Koninklijke Bibliotheek; [S.l.], Stichting Drukwerk in de Marge, 1985. 158 p. Ill.
ISBN 90-9400230-2
*UBM: H 85-4697
*KVB: Kast.19D
Informatie over 61 eigenaars en hun persen, aangesloten bij de Stichting Drukwerk in de Marge, met register van namen van drukkers en persen. Uitgegeven ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Stichting Drukwerk in de Marge. (1975-1985).

Thesaurus 1473-1800 : Nederlandse boekdrukkers en boekverkopers : met plaatsen en jaren van werkzaamheid = Dutch printers and booksellers / J.A. Gruys : with places and years of activity / J.A. Gruys & C. de Wolf. - Nieuwkoop : De Graaf, 1989. - XXIII, 293 p. - (Bibliotheca bibliographica neerlandica ; vol. 28)
Tekst in het Nederlands en het Engels. - Vermeerderde en verbeterde uitg. van:
Typographi & bibliopolae neerlandici usque ad annum MDCC : thesaurus = Nederlandse boekdrukkers en boekverkopers tot 1700 : met plaatsen en jaren van werkzaamheid. 1980. (Bibliotheca bibliographica neerlandica ; vol. 13). Met lit. opg. ISBN 90-6004-403-7
*KVB.: Kast 21 D
*Zaal ZKW: Werkkamer

Van Alkmaar tot Zwijndrecht : alfabet van boekverkopers, drukkers en uitgevers in Noord-Nederland 1801-1850 : aangevuld met boekbinders, steen- en plaatdrukkers, colporteurs, leesbibliotheekhouders en andere verwante beroepen / B.P.M. Dongelmans. Amsterdam : Stichting Neerlandistiek VU, 1988. 247 p. (Uitgaven / Stichting Neerlandistiek VU / [3]) Rugtitel: Alfabet van boekverkopers. Met lit. opg., index.
ISBN 90-72365-03-8
*Zaal ZKW: 67-11
*KVB (2 ex.): Kast.20D; V 89-82a

Wegbereiders van de moderne boektypografie in Nederland / Dick Dooijes.
Amsterdam : De Buitenkant, 1988. - 121 p. : ill. ;
ISBN 90-70386-11-9 geb.
ISBN 90-70386-12-7 geb. (luxe ed.)
*KVB: Kast.19D (V 90:18)
Bundeling van een serie artikelen, verschenen in het tijdschrift Boekblad in de jaargangen 1986 en 1987. Van de opl. zijn 25 ex. met de hand gebonden.

Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630: een bijdrage tot de kennis van de geschiedenis van het boek: met in bijlage bio- en bibliografische aantekeningen betr. Zuid- en Noordnederlandse boekdrukkers, uitgevers, boekverkopers, lettergieters etc., en andere documenten / J.G.C.A. Briels; met een voorrede van H. de la Fontaine Verwey. Nieuwkoop, De Graaf, 1974. XVI, 649 p. Ill., facs., portr. (Bibliotheca bibliographica neerlandica ; vol. 6).
ISBN 90-6004-323-5
Verantwoording; p. 3-159 Inleiding; p. 163-554
*UBM: XA 2415 : 6
*KVB: kast 21 D(836b)
*Zaal ZKW: 67-4
Bijlage I: Bio-bibliografische aantekeningen betreffende Zuid-en Noordnederlandse boekdrukkers, uitgevers, boekverkopers, lettergieters, lettersnijders etc. in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630; p. 555-599 Bijlagen; p. 600-604 In bijlage I opgenomen personen, chronologisch gerangschikt naar stad; p. 606-617 Literatuur; p. 619-624
Register van plaatsnamen; p. 625-649 Personenregister.

regio
"Vier eeuwen drukkers- en uitgeversactiviteit in Amersfoort "/ J.A. Brongers. In: Amersfoortse opstellen: historie, archeologie, monumentenzorg; onder red. van J.A. Brongers, B.G.J. Elias, R.M. Kemperink. Amersfoort, Bekking, 1989, p. 164-184. Facs., ill.
*UBM: H 90-2470
Bestrijkt de periode 1565-1985.

Chronologisch gerangschikte lijst van Amersfoortse drukkers en uitgevers (1565-1990) / J. Ayolt Brongers. Amersfoort : [de auteur], 1990. - 13 p. ;
Titel op omslag: Amersfoortse drukkers en uitgevers. Uitg. ter gelegenheid van de jaarwisseling 1990-1991. Opl. van 100 genummerde ex.
*KVB: Br.VB 51:17

De Amsterdamsche boekdrukkers en uitgevers in de zestiende eeuw / door E.W. Moes en C.P. Burger. - Herdr. / verm. met registers en een literatuurlijst samengest. door P.C.J. van der Krogt. - Utrecht : HES, 1988. - 4 dln (2 bdn).
Reprod. v.d. uitg.: Amsterdam, Van Langenhuysen; etc. 1900-15. ISBN 90-6194-455-x
ISBN 90-6194-466-x
ISBN 90-6194-476-7
*Zaal ZKW: 73.ams.17,18
*Mennon.Zl: 11 A

De Amsterdamse boekhandel, 1680-1725 / I.H. van Eeghen. Amsterdam : Scheltema & Holkema, 1965. 271 p. ;(Publicaties van de Gemeentelijke Archiefdienst van Amsterdam ; no. 4)
III: Gegevens over de vervaardigers, hun internationale relaties en de uitgaven A-M.
*UBM: H 91-192
*Zaal ZKW: 73.ams.9 (2 ex.)
*KVB: Kast.21D (866a3)
*Menn.Zl: 11 A

De Amsterdamse boekhandel, 1680-1725 / I.H. van Eeghen. Amsterdam : Scheltema & Holkema, 1967. - 279 p. ; (Publicaties van de Gemeentelijke Archiefdienst van Amsterdam ; no. 7)
IV: Gegevens over de vervaardigers, hun internationale relaties en de uitgaven N-W, papierhandel, drukkerijen en boekverkopers in het algemeen.
*Zaal ZKW: 73.ams.10 (2 ex.)
*KVB: Kast.21D (866a4)
*Mennon.Zl: 11 A

De Amsterdamse boekhandel, 1680-1725 / I.H. van Eeghen. Amsterdam : Israel, 1978. 2 dl. (550 p.). ; (Publicaties van de Gemeentelijke Archiefdienst van Amsterdam ; no. 12)
V: De boekhandel van de republiek, 1572-1795. V-1: ISBN 90-6072-161-6. V-2: Summary, overzichten en indices.
ISBN 90-6072-162-4. ISBN 90-6072-131-4
*Zaal ZKW: 73.ams.11-12 (2 ex.)
*KVB: Kast.21D (866a5)
*Mennon.Zl: 11 A

De boekhandel te Amsterdam, voornamelijk in de 17e eeuw : biographische en geschiedkundige aanteekeningen / verz. door M.M. Kleerkooper ; aangevuld en uitgeg. door W.P. van Stockum Jr. 's-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1914. 2 v(1745 p). ; (Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel uitgeg. door de Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels ; 10 : 1,2)
In afleveringen verschenen (1e afl. 1914). I. A-S. II. T-Z. Supplementen en registers.
*Zaal ZKW (2 ex.): 73.ams.5,6
*KVB: Kast.20D (9)

De boekhandel te Amsterdam door Katholieken gedreven tijdens de Republiek / door Lienke Paulina Leuven. [S.l. : s.n.], [1951] (Epe : Hooiberg). 101 p., [2] vouwbl. : tab. ; Proefschrift Univ. van Amsterdam. Met lit.opg., reg.
*UBM: A 1086
*UBM: P 73-922
*UBM: 2761 D 17
*Zaal ZKW: 73.ams.13
*KVB (3 ex.): Kast.22C (867b)
*KVB (3 ex.): 867b

De boekdrukkers, boekverkoopers en uitgevers in Antwerpen sedert de uitvinding der boekdrukkunst tot op onze dagen / Frans Olthoff. - Antwerpen, 1891. - 4
*Zaal ZKW: 73.ant.1

De boekhandel te 's-Gravenhage tot het eind van de 18e eeuw : biographisch woordenboek van boekverkoopers, uitgevers, boekdrukkers, boekbinders enz. / E.F. Kossmann. 's-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1937. 490 p. ; (Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel ; 13)
*Zaal ZKW: 73.gra.1
*KVB: Kast.21C (9:13)

Harderwijker boekdrukkers / D.A. Wittop Koning. Nieuwkoop, De Graaf, 1985. 181 p. Ill. (Bibliotheca bibliographica neerlandica ; vol. 19).
ISBN 90-6004-386-3
*UBM: XA 2415 : 19
*KVB.: Kast 21 D (V86:113)
*Zaal ZKW: 73.har.
Bevat naast lijst van Harderwijker boekdrukkers ook lijst van te Harderwijk gedrukte boeken (behalve oraties en proefschriften).

Bibliografie van Leidse uitgevers, boekdrukkers, boekverkopers, bibliotheken en boekverzamelaars / C. Kroon. - 2e uitgebr. dr. - Hazerswoude : [in eigen beheer], 1994. - 20 p., [11] bl. pl. : ill. Oorspr. uitg.: 1991
*Zaal ZKW: 73.lei.2

Gheprint te Nymeghen : Nijmeegse drukkers, uitgevers en boekverkopers 1479-1794 / Paul J. Begheyn en Els F.M. Peters. Nijmegen : Nijmeegs Museum 'Commanderie van Sint-Jan' ; Nijmegen : Gemeentearchief Nijmegen, 1990. 188 p. : ill. ; (Catalogi van het kunstbezit van de gemeente Nijmegen ; 6) Uitg. ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling in het Nijmeegs Museum 'Commanderie van Sint-Jan' van 15 september t/m 21 oktober 1990. Met lit. opg., reg.
ISBN 90-6829-033-9
*Zaal ZKW: 73.nijm.1
*KVB (2 ex.): VG 92:5
*KVB (2 ex.): Kast.21D

De Paap van Gramschap : vier eeuwen schrijven en drukken in Tilburg / Ronald Peeters. 1e dr. Tilburg : Gianotten, 1992. 184 p. : ill., foto's. Met lit. opg., reg.
ISBN 90-71077-27-6
*UB: Informatiecentrum: 949.24 R

Gegevens betreffende Utrechtsche Staten-, Stads- en Akademiedrukkers / medegedeeld door G. A. Evers. Utrecht ; [S.l.], 1935. 123 p. : ill. ;(Het Grafisch Museum 1-5 (1930-35)) Overdr. uit: Het Grafisch Museum, Jrg. I-V.
*Zaal ZKW: 73.utr.1


Terug naar de begin-pagina van de Nederlandse Leeuw.