UvA logo De Nederlandse Leeuw
Een gids voor biografische gegevens van Nederlanders
link naar de index van de Nederlandse Leeuw

De titelbeschrijvingen zijn in de meeste gevallen direct overgenomen uit diverse bestanden, en dus niet uniform. Als niet duidelijk is om wat voor naslagwerk het precies gaat, is een korte annotatie toegevoegd.

Bij elke titel staat de signatuur van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vermeld:


18 Taal- en letterkunde
algemeen
Aarts' letterkundige almanak . 1980-1996.
*UB: Informatiecentrum: 839.30 R
Bevat o.a. adressen van Nederlandse auteurs en uitgevers en biografische schetsen van overleden schrijvers.

Bibliographie nationale. Dictionnaire des ecrivains belges et catalogue de leurs publications 1830-1880. 1974. 4 dln. Bruxelles, 1886-1910
Dl 1 A-D (1886): blz. V-XXVI Introduction
Dl 2 E-M (1892): blz. V-XI Introduction
Dl 3 N-U (1897)
Dl 4 V-Z Supplement (1910): blz. 611-615 Postface
*KVB: VD 179; 1857

De buitenbeentjes : 36 schrijvers die ik heb gekend / Wim Zaal. Nieuwegein :Aspekt ; Beusichem : EF & Ef [distr.], 1995. 151 p. ; (Letterengalerie ; nr. 2)
ISBN 90-75323-04-2
*UB: Informatiecentrum: 839.30 R
Gegevens van "onbekende" hedendaagse Nederlandse schrijvers

Auteurs uit de Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren (DBNL)
met onder andere alle biografieën uit De Nederlandse en Vlaamse auteurs van G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse. Dit biografische woordenboek voor de Nederlandse literatuur wordt vanaf 2000 speciaal voor de DBNL gecorrigeerd, geactualiseerd en bewerkt.

Doorluchtig glas : vijftig jaar P.C. Hooft-prijs / Kees Fens. Den Haag : Stichting P.C. Hooft-prijs voor Letterkunde ; Amsterdam : Querido, 1997. 101 p. : portr.
ISBN 90-214-6237-0
*UB: Informatiecentrum: 839.30 R
Korte biografieën van de winnaars van de P.C. Hooftprijs uit de periode 1947-1997

Geschiedenis der Noord-Nederlandsche letteren in de XIXe eeuw, in biographieën en bibliographieën, 1830-1900/ door Jan ten Brink. <2e dr.>/ grootendeels herz. door den auteur ; verder bezorgd en bijgewerkt door Taco H. de Beer. Rotterdam: Bolle, <1902-1904>. 3 dl (XI, 467 p., 543 p., 633 p.): ill.; Met lit. opg. en reg. 1e dr. 1888-89.
*UB: Informatiecentrum: 839

Gisteren leeft : (schetsen, brieven, krabbels; aantekeningen) / Henriëtte Mooy. Drachten : Laverman, 1967. 2 dl. (113, 99 p.). : ill. ; Met eigenh. opdracht v.d. auteur aan dr. B.J. Stokvis. Met lit.opg.
*UBM: F 23311,23312
Over: Lodewijk van Deyssel, Alphons Diepenbrock, P.C. Boutens, A.H. de Hartog, Hein Boeken, de Erensen, Gerrit Kalff jr., Dirk Schäfer, Isaac Israëls, B. Faddegon, Hein Boeken, Willem Kloos, J.K. Rensburg, G.J. Hofker, Emile Erens, H. Swarth, N. van Suchtelen, P.H. van Moerkerken, P.J. Tideman, W. Meyer en Frans Erens

Grote doden / samengest. en ingel. door Nop Maas. Nijmegen : Vriendenlust, 1986. 65 p. : ill. (Vaderland-reeks, ISSN 0168-9258 ; 12) Teksten eerder verschenen in het Haagse dagblad 'Het Vaderland'.
ISBN 90-70551-30-6
*UBM: Br.3197-9
Necrologieën uit het Haagse dagblad 'Het Vaderland', van zeven schrijvers die overleden in de jaren tachtig van de vorige eeuw, te weten: J.J. Cremer, Johannes van Vloten, J. Kneppelhout, A.L.G. Bosboom-Toussaint, Cd. Busken Huet, Multatuli en Carel Vosmaer

Herinneringen uit de oude tijd : aan schrijvers die ik persoonlijk heb gekend / Annie Salomons. Definitieve uitg., voorzien van aantekeningen / bezorgd door Harry G.M. Prick. Amsterdam : De Arbeiderspers, cop. 1984. 361 p. : ill,portr,autogr. ; (Prive-domein ; nr. 99) 1e uitg.: 1957. Met reg.
ISBN 90-295-3740-X
*UBM: HK 85-137
Herinneringen aan: Helene Swart, Willem Kloos, Lodewijk van Deijssel, Frederik van Eeden, Johan de Meester, Hein Boeken, Leo Simons, Josine Simons-Mees, Louis Couperus, J.H. Leopold, Marcellus Emants, Frans Coenen, Dirk Coster, Henri Wiessing, Marie van Zeggelen, A. Viruly, Carel Scharten, Margo Scharten-Antink, P.C. Boutens, Frans Mijnssen, Top Naeff, Nico van Suchtelen, Carry van Bruggen, Gerard Brom, Carel Gerretson-Geerten Gossaert, Reinier van Genderen Stort, A. Roland Holst, Willem Vogelsang, E.C. Knappert, August van Cauwelaert, Jan Prins, Ina Boudier-Bakker, M.J. Brusse, Is. Querido, H.P. Berlage, G.T.J. de Jongh

Hij is reeds aan de overzijde : necrologieën van schrijvers / samengest. en ingel. door Jeroen Brouwers. Amsterdam enz. : Rap, 1986. 250 p. : ill.
ISBN 90-10-05463-2
*UBM: H 87-4320
Bloemlezing van necrologieën van Nederlandse schrijvers door Nederlandse schrijvers, uit de periode 1936-1986

Honderd schrijvers van onze eeuw / door Jacques den Haan ... [et al.]. Den Haag : Daamen ; Antwerpen : De Sikkel, 1954. 148, [4] p. : ill. ; Platenatlas met tekst. - Vervolg op: De Nederlandse letterkunde in honderd schrijvers / door F. Baur.
*UB: Informatiecentrum: 839.30 R

Levensberichten der afgestorven medeleden van de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden : bijlage tot de Handelingen. Leiden : Brill, 1864-1916.
Ook o.d.t.: Levensberigten der afgestorvene medeleden van de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde. - Bijlage tot de handelingen van 1864-1915/16. - Opgegaan in: Handelingen van de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden en levensberichten harer afgestorven leden. Opgenomen in: de Handelingen van de jaarlijksche vergadering der Maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden (t.e.m. 1863).
aanwezig: (1864) - (1916)
*UBM: V.V.767

Handelingen van de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden en Levensberichten harer afgestorven medeleden. Leiden : Brill, 1916-1931.
Voortz. van: Handelingen en mededeelingen van de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden. - Voortgez. als: Handelingen en levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden.
aanwezig : (1916/17) - (1930/31)
*UBM: V.V.117
*UBM: V.V.766

Handelingen en levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden. Leiden : Brill, 1931-1935.
Uitgeg. met: Levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden. Voortz. van: Handelingen van de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden en levensberichten harer afgestorven medeleden. Voortgez. als: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden.
aanwezig: (1931/32) - (1934/35)
*UBM: V.V.117
*UBM: V.V.766

Register op de levensberichten van leden der Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden, 1766-1991. - Leiden : Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1993. - 96 p.
*UB: Informatiecentrum: 839.3 R

Levensberichten van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden.
De volledige tekst van de levensberichten 1943-1993 čn een index beschikbaar op Internet.

Ik hou van jou: drieënnegentig auteurs van Querido: fotografisch, biografisch en bibliografisch / [foto's Oscar van Alphen ... et al.]. Amsterdam, Querido,1982. 135 p. Portr.
ISBN 90-214-7879-X
*UB: Informatiecentrum: 839.30 R

K. ter Laan's Multatuli encyclopedie / Multatuli Genootschap ; onder red. van Chantal Keijsper. - Den Haag : Sdu Uitgeverij Koninginnegracht, 1995. - XII, 575 p. : ill. ; Met reg.
ISBN 90-12-08181-5 geb.
*UB: Informatiecentrum: 839.30 R
Bevat onder meer gegevens van historische figuren, publicisten over Multatuli en personen uit het leven van Multatuli

Lectuur-repertorium: auteurslijst bevattende 23.000 bio-bibliografische nota's en 3.000 portretten van auteurs behorende tot de Nederlandse en de algemene literatuur: met waarde- en vakaanduiding van 90.000 literaire en vulgariserende werken/ samengest. door het A.S.K.B. onder red. van Joris Baers en Paul Hardy. -- 2e en definitieve uitg. -- Antwerpen enz., 1952-54. -- 3v; .
I. A-G; onder red. van J. Baers. (1952.) II. H-R; onder red. van J. Baers en P. Hardy. (1953.) III. S-Z; onder red. van J. Baers en P. Hardy. (1954).
Hierbij: 1. Suppl. 1952-66. (3 dln; 1968-70.) 2. Suppl. 1967-78 (3 dln; 1980,81).
*KVB: Kast.29F (2934c)
*UB: Informatiecentrum: 015

Lexicon Nederlandstalige auteurs/ samenstelling: Josien Moerman. Utrecht enz.: Het Spectrum, 1984. 272p; (Prisma pocket,2158.) (Prisma kennis.)
*UB: Informatiecentrum: 839.30 R
Overzicht van het leven en de werken van bijna 1400 Nederlandse en Vlaamse auteurs uit heden en verleden

Lexicon van de moderne Nederlandse literatuur. Biografische en bibliografische gegevens van bijna 500 auteurs uit Belgie, Friesland en Nederland. Samengest. door Geelen, Jan van; Huygens, F.P.; Huygens-Wijma, H.A. [e.a.]. Amsterdam, Meulenhoff, [1978]. 164 blz. Met prtn.
*UB: Informatiecentrum: 839.31

Lezersmemorie: vierentachtig auteurs met hun boeken bij Querido -belicht, gekiekt en in lijstjes gezet, Singel 262. Amsterdam: Querido,1977.128p: ill;.
*KVB: bij fonds Querido

Mekka : jaarboek voor lezers .... - 1992 - .... Amsterdam : Nijgh & Van Ditmar ; Antwerpen : Dedalus, 1991-.... - Ill. ; Verschijnt jaarlijks.
ISSN 0928-8031 = Mekka (Amsterdam)
*UB: Informatiecentrum: 839.30 R
Bevat de adressen van een groot aantal Nederlandse en Vlaamse auteurs

Met en zonder lauwerkrans : schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd 1550-1850: van Anna Bijns tot Elise van Calcar : teksten met inleiding en commentaar / hoofdred. Riet Schenkeveld-van der Dussen ; red. Karel Porteman, Piet Couttenier, Lia van Gemert ; beeldred. Hans Luijten, Irene Haan, Katlijne van der Stighelen. Amsterdam : Amsterdam University Press, cop. 1997. XXI, 970 p. : ill. Met lit. opg., reg.
ISBN 90-5356-268-0 geb.
*UB: Informatiecentrum: 838.30 R

Momentaufnahmen: Schriftsteller aus Belgien und den Niederlanden in Wort und Bild/ mit einem Essay von Marcel Janssens/ hrsg. von Ans Schapendonk. Marburg: Universitaetsbibliothek, 1993. XII, 120 p: ill; (Schriften der Universitaetsbibliothek Marburg, 69.)
*UB: Informatiecentrum: 839.30 R
"Uebersetzungen von zwei literarischen Wanderausstellungen aus Belgien und den Niederlanden, die in November 1993 in der Universitätsbibliothek und der Stadtbücherei Marburg zu sehen sind". Beschrijvingen, karikaturen en foto's van een aantal Nederlandse en Vlaamse schrijvers

De Nederlandse en Vlaamse auteurs: van middeleeuwen tot heden met inbegrip van de Friese auteurs / onder hoofdred. van: G.J. van Bork, P.J. Verkruijsse. Weesp, De Haan, cop. 1985. 670 p. Ook verschenen: Antwerpen : Standaard.
ISBN 90-228-4565-6
*UB: Informatiecentrum: 839.30 R
Bewerkte en aangevulde uitgave van de lemmata uit: Moderne encyclopedie van de wereldliteratuur; onder hoofdred. van A.G.H. Bachrach ... [et al.] ; adviseur Garmt Stuiveling. 2e, geheel herz. dr. Haarlem [etc.], 1980-1984.

Oosthoek lexicon Nederlandse & Vlaamse literatuur / red.: Christine Brackmann, Marijke Friesendorp. - Utrecht [etc.] : Kosmos-Z&K, cop. 1996. 390 p. : ill. Met lit. opg.
ISBN 90-215-2701-4 geb.
UB: Informatiecentrum: 839.30 R
De Nederlandse en Vlaamse literatuur vanaf de middeleeuwen tot 1996. Bevat dus ook informatie over de nieuwste boeken en auteurs

Schrijversgezichten : dertig auteurs / geportretteerd door Geert Kooiman ; met een inl. door Aad Nuis ; [biogr. en bibliogr.: Dick Welsink]. Amsterdam : Stichting CPNB, 1990. - 135 p. : foto's, facs.
Uitg. bij gelegenheid van zestig jaar Collectieve Propaganda voor het Nederlandse boek.
ISBN 90-70066-82-3 geb.
*UBM: HG 91-92
Bevat korte biografieën, bibliografieën (bijgewerkt tot eind 1989) en portretten van dertig auteurs die rond 1990 het gezicht van literair Nederland bepaalden.

Schrijversnet
Bevat korte biografische gegevens van Nederlandse auteurs en verwijst naar andere relevante Internetbronnen

Schrijfsters over schrijfsters. - Amsterdam : Meulenhoff ; Antwerpen : Manteau, 1996-... (1 - ...). Project van de Anna Bijns Stichting. Tot nu toe verschenen:

 • Veel te veel geluk verwacht / Lisette Keustermans en Brigitte Raskin (red.). - Amsterdam : Meulenhoff ; Antwerpen : Manteau, cop. 1996. 249 p. : foto's. ; (Schrijfsters in Vlaanderen ; 1) (Schrijfsters over schrijfsters ; 1) Met bibliogr.
  ISBN 90-290-6001-8 (Meulenhoff)
  ISBN 90-223-1400-6 (Manteau)
  *UBM: H 97-1061
 • Als een wilde tuin / Lisette Keustermans en Brigitte Raskin (red.) ; met de medew. van Toos van Aken en Geertje Mak. Amsterdam : Meulenhoff ; Antwerpen : Manteau, cop. 1996. 279 p. : foto's. (Schrijfsters in Vlaanderen ; 2) (Schrijfsters over schrijfsters ; 2) Met bibliogr., lit. opg.
  ISBN 90-290-6023-9 (Meulenhoff)
  ISBN 90-223-1422-7 (Manteau)
  *UBM: H 97-1062
  Biografische schetsen van: Marcella Baete, Geertrui Daem, Rita Demeester, Jo Gisekin, Kristien Hemmerechts, Lieve Joris, Patricia Lasoen, Elisabeth Marain, Patricia de Martelaere, Monika van Paemel, Maja Panajotova, Brigitte Raskin, Gretha Seghers, Miriam van Hee.
Schrijvers van vroeger : informatie over zestig Nederlandstalige schrijvers uit de tweede helft twaalfde eeuw tot en met de eerste helft twintigste eeuw / C. Gerritsma ; [portr. getek. door Luuk Poorthuis]. 1e dr. Apeldoorn : Auctor/Van Walraven, cop. 1995. 224 p. : portr. ;
ISBN 90-71844-83-8
*UB: Informatiecentrum: 839.30 R

Vrouwenlexicon / [redactieraad: Hedy d'Ancona ... et al.; medew.: Carla Aalse ... et al.]. Utrecht, Het Spectrum, cop. 1989. 477 p. (Scala).
P. 448-460 Literatuurlijst; p. 461-465 Lijst van medewerkers; p. 466-477 Register.
ISBN 90-274-2099-8
*UB: Informatiecentrum: 305.40
Bevat biografische informatie over: Anna Blaman, A. L. G. Bosboom-Toussaint, Ina Boudier-Bakker, Carry van Bruggen, Andreas Burnier, Aagje Deken, Renate Dorrestein, Harriet Freezer, Ida G. M. Gerhardt, Hella S. Haasse, F. ten Harmsen van der Beek, Judith Herzberg, Hannes Meinkema, Anja Meulenbelt, Doeschka Meijsing, Hanny Michaelis, Neeltje Maria Min, Top Naeff, Betsy Perk, Ethel Portnoy, Elisabeth Maria Post, Astrid Roemer, Henriette Roland Holst-van der Schalk, Annie Romein-Verschoor, Renate Rubinstein, Jeanne van Schaik-Willing, Annie M. G. Schmidt, M. Vasalis, Elly de Waard, Ellen Warmond en Betje Wolff-Bekker; en lexica over o.a. literaire kritiek, Nederlandstalig proza, Nederlandstalige poëzie en taalgebruik.

Waar ligt Poot? : over de dood en de laatste rustplaats van Nederlandse en Vlaamse schrijvers / Hans Heesen, Harry Jansen, Ed Schilders. Baarn : De Prom, cop. 1997. 331 p. : ill. Met lit. opg., reg.
ISBN 90-6801-549-4
*UB: Informatiecentrum: 839.30 R
Gegevens over de dood en laatste rustplaats van honderden bekende Nederlandse en Vlaamse schrijvers, vanaf de twaalfde eeuw tot heden. Daarnaast bevat het een schat aan wetenswaardigheden met betrekking tot hun overlijden, zoals in memoriams, lijkdichten, adressen van sterfhuizen, monumenten of gedenkstenen

Wie schrijft daar?: zesenzestig auteurs fotografisch, biografisch en bibliografisch/ auteursportretten van: Annelies Scholtz . Amsterdam: Querido, 1971. 175 p: ill; 8:. (Singel 262.) Ondertitel op de omslag: Zesenzestig Nederlandse auteurs, van wie werk door Querido wordt uitgegeven.
*UB: Informatiecentrum: 839.30 R
*KVB: bij fonds Querido

Winkler Prins lexicon van de Nederlandse letterkunde: auteurs, anonieme werken, periodieken/ . -- Amsterdam : Elsevier, 1986. 477 p. Lit.opg. Index.
*UB: Informatiecentrum: 839.30 R

Lijst van docenten in de neerlandistiek aan extramurale universiteiten en ledenlijst IVN. - Nr. 23 (dec. 1989) - .... Woubrugge : IVN, 1989-.... - Verschijnt 1x per 2 jaar. - Voortz. van: Docenten in de nederlandistiek aan buitenlandse universiteiten = ISSN 0924-8471.
ISSN 0924-848X
*UB: Informatiecentrum: 839.30 R

Wie en wat in de neerlandistiek in Nederland en België. 's-Gravenhage. Internationale Vereniging voor Neerlandistiek.
10.1991, 11.1993
*UB: Informatiecentrum: 439.30 R

"Wie zijn die sf-schrijvers van de Lage Landen?" In: Holl.-SF Bilthoven: 17 (1983) 6 (nov-dec) 12-22; 18 (1984) 1 (apr) 35-39 . Portr.
*UBM: V.V. 8833

regio
"De daansers" / [samenstelling: Jannie Boerema]. In: Stoelendaans: splinternei wark met knappe petretten van 20 Dreentse schrievers; Herman van der A ... [et al.; saomenst. en coordinatie: Jannie Boerema ... et al.; petretten: Bert Jippes]. [Zuidwolde], Stichting Het Drentse Boek, 1985, p. 87-92. Portr.
*UBM: H 86-2197

Geletterd Bussum: verleden en heden van een schrijversdorp / Annetje Schoelvinck-Stork. 1e dr. Naarden, Strengholt, 1990. 96 p. Ill.
ISBN 90-6010-720-9
*KVB: V91-129

Van Albert die Scriver tot Jan de Zanger / samenst.: Jos Paardekooper. Deventer : PEP Professionele en Educatieve publikaties, 1995. 143 p. : ill. ; 1220 cm + Routekaart Deventer. (Kom op verhaal in Overijssel ; Deventer)
ISBN 90-75250-02-9 ringband in foedraal
*UBM: H 96-2546

Van Achterberg, Brakman, Cremer tot De Zwaan : een literaire wandeling door Enschede / [tekst door Paul G.F. Abels] ; samenst.: Paul G.F. Abels en Georg Th. Hartong ; [fotogr.: Rene Wopereis]. Deventer : Stichting Literaire Wandelingen, cop. 1996. 160 p. : ill., krt. ; 1220 cm. (Kom op verhaal in Overijssel ; Enschede) Met lit. opg., reg.
ISBN 90-75895-01-1 in spiraalband, in foedraal
*UBM: H 97-1924

Van Albertus Pighius tot Zwier Umblad : een literaire wandeling door Kampen / eindred.: Hans Wiersma ; [fotogr.: Rene Wopereis]. Deventer : Stichting Literaire Wandelingen, 1996. 140 p. : ill., krt. ; 1220 cm. (Kom op verhaal in Overijssel ; Kampen)
ISBN 90-75895-02-X in spiraalband, in foedraal
*UBM: H 97-1923

Van Achterberg tot Frits de Zwerver / samenst.: Jan Bouwhuis ; [fotogr.: R Wopereis]. Deventer : PEP Professionele en Educatieve publikaties, 1995. 133 p. : ill. ; 1220 cm + bijl. (Routekaart Vechtstreek). (Kom op verhaal in Overijssel ; Vechtstreek)
ISBN 90-75250-03-7 ringband in foudraal
*UBM: H 96-55

Terug naar De Brug : over schrijvers uit Overijssel / J. Heymans ; [fotogr.: Johan Ghijsels]. Enschede : De Oare utjouwerij, 1995. 113 p. : ill. ; (Hoofdstukken uit de Overijsselse literatuurgeschiedenis ; 1)
ISBN 90-71610-34-9
*UBM: HG 96-493
Over: Bert Schierbeek, Willem G. van Maanen, Hellema, Willem Brakman, Henk Romijn Meijer, Rutger Kopland, Willem Wilmink, Jean-Paul Franssen, H.H. ter Balkt en Kees Verheul

Sprong over de IJssel : over en met Paul Gellings, Kester Freriks, Renee van Riessen, Kader Abdolah, Marcel Möring, Guus Middag, Marc Reugebrink, Stephan Sanders, Jaap Scholten en Oscar van den Boogaard / J. Heymans ; [fotogr.: Johan Ghijsels]. Enschede : De Oare Utjouwerij, 1997. 121 p. : foto's. (Hoofdstukken uit de Overijsselse literatuurgeschiedenis ; 3)
ISBN 90-71610-42-X
*UBM: HG 98-149

Limburgs letterkundig lexicon: in topologische volgorde/ Lambert Swerts. Herk-de-Stad: Mikron, 1981. 246p: krt; .
*UB: Informatiecentrum: 839.30 R
Gegevens van "letterkundigen" die werden geboren of lange tijd hebben gewoond binnen de grenzen van het huidige Belgisch Limburg

Oostvlaams literair lexicon / samengest. door de Provinciale Kommissie voor Letterkunde. Gent, Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 1981-1987. VII, 127 p. Portr. (Kultureel jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen. Bijdragen. N.R.; 15). P. V-VII Ter inleiding; door E. de Cuyper; p. 117-124 Tijdschriften.
*UB: Informatiecentrum: 839.32 R
Bio- en bibliografische gegevens en literatuuropgave betreffende hedendaagse en overleden schrijvers die in Oost-Vlaanderen zijn geboren of er een lange tijd hebben gewoond

jeugdliteratuur
Het abc van de jeugdliteratuur : van Abkoude naar Zonderland / J. Linders [et al.]. Groningen : Nijhoff, ca. nov. 1995. Ca. 600 p. ;
Met lit. opg., reg.
ISBN 90-6890-474-4 geb.
*UB: Informatiecentrum: 808.80 R
Gegevens van nationale en internationale kinderboekenschrijvers uit heden en verleden

De engel-bestierder: bio-bibliografie over de Vlaamse kinder-en jeugdliteratuur uit de negentiende eeuw / Staf Loots; m.m.v. Marianne Dossche. Antwerpen, Dedalus, [1983]. 200 p.
*UB: Informatiecentrum: 808.80

Lexicon van de jeugdliteratuur / onder redactie van Herman Verschuren e.a. Alphen aan den Rijn : Samsom, 1982. Losbladig, met aanvullingen.
*UB: Informatiecentrum: 808.80 R
Gegevens van nationale en internationale kinderboekenschrijvers uit heden en verleden

Nice to meet you: a companion to Dutch & Flemish children's literature / Joke Linders & Marita de Sterck; [transl. from the Dutch by Jan Michael ... et al.]. Amsterdam, Dutch Trade Publishers Association; Antwerp, Flemish Book Trade Association, cop. 1993. 96, [128] p. Ill.
ISBN 90-9006417-6
*UB: Informatiecentrum: 839.31
*KVB: kast 10 B
Gegevens van hedendaagse Nederlandse en Vlaamse kinderboekenschrijvers


Terug naar de begin-pagina van de Nederlandse Leeuw.