UvA logo De Nederlandse Leeuw
Een gids voor biografische gegevens van Nederlanders
link naar de index van de Nederlandse Leeuw

De titelbeschrijvingen zijn in de meeste gevallen direct overgenomen uit diverse bestanden, en dus niet uniform. Als niet duidelijk is om wat voor naslagwerk het precies gaat, is een korte annotatie toegevoegd.

Bij elke titel staat de signatuur van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vermeld:


20 Kunstwetenschappen
algemeen
Dictionaire van Belgische en Hollandse bloemenschilders geboren tussen 1750 en 1880 / tekst Norbert Hostyn, Willem Rappard ; realisatie Patrick en Viviane Berko ; voorw. graaf de Kerchove de Denterghem. - [Knokke-Zoute] : Berko, 1995. - 416 p. : ill. Uitg. t.g.v. de 31ste Gentse Floralïen. - Met lit. opg.
ISBN 90-74524-05-2
*UB: Informatiecentrum: 750.90 R

Fotografen in Nederland : een anthologie 1852-2002 / samenst. en red. Wim van Sinderen ; [eindred. Eddie Marsman ; redactieassistentie Claudia Küssel ; auteurs Roel Arkesteijn ... et al. ; correcties Tessa Baars ... et al.]. - Amsterdam [etc.] : Ludion ; Den Haag : Fotomuseum, cop. 2002. - 472 p. : ill. ; 25 cm
Uitg. t.g.v. de openingstentoonstelling Fotografen in Nederland 1852-2002 in het Fotomuseum Den Haag, 14 december 2002 t/m 2 maart 2003. - Met lit. opg., reg.
ISBN 90-76588-35-X geb.
UB : Informatiecentrum: 770.92 R

Glas in lood in Nederland, 1817-1968 / hoofdred.: Carine Hoogveld ; eindred.: Ellinoor Bergvelt en Frans van Burkom ; tekstbijdragen van: Ellinoor Bergvelt ... [et al.]. 's-Gravenhage : SDU uitgeverij, [1989]. 414 p. : ill. ; Met lit. opg. en index.
ISBN 90-12-06146-6 geb.
*UBM: HG 90-719
Catalogus van de tentoonstellingen: Assen: Drents Museum, 30 april t/m 25 juni 1989, Helmond: Gemeentemuseum, 16 april t/m 28 mei 1989, Nijmegen: Commanderie van St. Jan, 22 april t/m 30 mei 1989, Eindhoven: Museum Kempenland, 23 april t/m 11 juni 1989, Zeist: Het Slot, 17 maart t/m 30 april 1989. Bevat 147 biografieën van kunstenaars die zich in de bovengenoemde periode hebben beziggehouden met het ontwerpen en vervaardigen van glas in lood-

De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters van den vroegsten tot op onzen tijd/ door Christiaan Kramm. -- Amsterdam: Diederichs, 1857-64. 7v;
I. A-C. (1857.) II. D-H. (1858.) III. H-L. (1859.) IV. L-P. (1860.) V. P-S. (1861.) VI. T-Z. (1863.) Aanhangsel A-Z. (1864.).
*UB: Informatiecentrum: 709.3 R

Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars, 1750-1880/ Pieter A. Scheen. - [Nieuwe uitg.]/ herz. door P. Scheen. - 's-Gravenhage: Pieter A. Scheen, 1981. 686p (tekst) + 889 ill; .
*UB: Informatiecentrum: 709.30 R
*Hss-Zaal: S.2.6
*Hss-Zaal: 1.C.21
De 1e uitg. (2 dln; 1969,70) beslaat de periode 1750-1950.

Lexicon Nederlandse naïeve kunst van de twintigste eeuw = Lexicon of twentieth century Dutch naïeve art / Nico van der Endt ; [samenst.: Nico van der Endt ; vert.: Benjamin Ruijsenaars ; fotogr. Henni van Beek ... et al.]. - Venlo [etc.] : Van Spijk, cop. 1995. - 155 p. : ill. Tekst in het Nederlands en Engels. - Met lit. opg.
ISBN 90-6216-127-8 geb.
*UB: Informatiecentrum: 759.92 R

Lexicon of foreign artists who visualized Indonesia (1600-1950) : surveying painters, watercolourists, draughtsmen, sculptors, illustrators, graphic and industrial artists / comp. by Leo Haks and Guus Maris. - Utrecht : Bestebreurtje, cop. 1995. - 528 p. : ill. Met lit. opg., index.
ISBN 981-301807-0 geb.
*UB: Informatiecentrum: 709.20 R
Bevat in alfabetische volgorde biografieën van de ongeveer 3000 niet-Indonesische beeldende kunstenaars, professioneel en amateur, die zich in de periode 1600-1950 door het land en de mensen lieten inspireren. Hieronder bevinden zich vele Nederlanders

Register van overlijden bij P.A. Scheen's lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars, geboortejaren 1750-1950 : jaar van geboorte 1881 of later, jaar van overlijden voor 1994 / C.A. Scharten. - [Zutphen : Scharten], [1996]. - 5, 167, 3 p.
*UB: Informatiecentrum: 709.30 R

Strips : werk van Nederlandse striptekenaars / red.: Hans van den Boom, Kees de Bree e.a. - Amsterdam : Nederlandse Kunststichting, [1974]. - 91 p. : ill. ;
*UBM: SDCN A 8
*UBM: SDCN A 41

De Vlaamse strip auteurs / Danny De Laet; met een woord vooraf door Eddy Ryssack. Antwerpen, De Dageraad, 1982. 317 p.
ISBN 90-6371-131-X
*UBM: SDCN B 79

Vrouwen en kunst in de Republiek : een overzicht / red.: Els Kloek, Catherine Peters Sengers, Esther Tobe. Hilversum : Verloren, 1998. 190 p. : ill. ; (Utrechtse historische cahiers, ISSN 0169-5886 ; jrg. 19 (1998), nr. 1-2) Met lit. opg.
ISBN 90-6550-572-5
*UB: Informatiecentrum: 709.30 R
*UBM: F 98-1351
Bevat naast enkele thematische en biografische studies een lexicon van Noord-Nederlandse kunstenaressen, ca. 1550-1800, en een lijst van Zuid-Nederlandse kunstenaressen, ca. 1500-1800.

Jacob Campo Weyerman: De levensbeschryvingen van Nederlandsche konstschilders en konstschilderessen, digitale versie

Wordt vervolgd. Stripleksikon der Lage Landen. Red. Richard, R.; Smet, Jan en Tol, Albert. [Met medew. van Apeldoorn, C.G.L. e.a.]. Utrecht [enz.], Spectrum, 1979. 255 blz.
blz. 240-243 Woordenlijst; blz. 244-249 Personenregister; blz. 249-253 Register van stripfiguren
*UBM: HG 80-53

regio
Hedendaagse Haagse beeldende kunstenaars/samenstelling en red.: Afdeling Voorlichting v.d. gemeente 's-Gravenhage in samenw. met de afdeling Kunstzaken en het Secretariaat v.d. Gemeentelijke Commissie voor beeldende kunsten. Den Haag, 1977. - Ongepag: ill; Dienst voor schone kunsten.
*UBM: H 80-1183
Bevat naast biografische gegevens informatie over tentoonstellingen en technieken

Haarlemse zilversmeden en hun merken / K.A. Citroen ; met een bijdrage van J.J. Temminck ; [tek.: W.M. Citroen-Pasma ; fotogr.: Tom Haartsen]. Haarlem : Enschede, 1988. 239 p. : ill. ;
ISBN 90-70024-57-8 geb.
*UB: Informatiecentrum: 745.50 R
Biografische gegevens van Haarlemse zilversmeden tot 1812. Alfabetische opsomming van de zilversmeden na 1812
Werkplaats De blauwbrug : opening: 11 mei 1965, Amstel 21. - [Amsterdam], [1965]. - 42 p. : ill. ; Zonder titelbl. Omslagtitel.
*UBM: BrFOL2883
Korte karakteristieken van 25 Amsterdamse beeldende kunstenaars die hebben meegewerkt aan de verfraaiing van interieur en exterieur van sociale werkplaats "De Blauwbrug"

Striptekenaars van de jaren twintig-dertig in Nederland / Marijke Brugman. - [S.l.], [1977]. - Ongepag. : ill. Fictieve titel.
*UBM: SDCN A 89


Terug naar de begin-pagina van de Nederlandse Leeuw.