UvA logo De Nederlandse Leeuw
Een gids voor biografische gegevens van Nederlanders
link naar de index van de Nederlandse Leeuw

De titelbeschrijvingen zijn in de meeste gevallen direct overgenomen uit diverse bestanden, en dus niet uniform. Als niet duidelijk is om wat voor naslagwerk het precies gaat, is een korte annotatie toegevoegd.

Bij elke titel staat de signatuur van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vermeld:


81 Onderwijs

Album academicum van het Athenaeum Illustre en van de Universiteit van Amsterdam: bevattende de namen der curatoren, hoogleeraren en leeraren van 1632 tot 1913, der rectores magnifici en secretarissen van den senaat der Universiteit van 1877 tot 1913, der leden van den Illustrissimus Senatus Studiosorum Amstelodamensium van 1851 tot 1913, en der studenten van 1799 tot 1913/ uitgeg. door het AmsterdamschStudenten-Corps. -- Amsterdam: R.W.P. de Vries, 1913. -- XIV, 541 p;.
Heruitg. (met verbeteringen en aanv.) van: Album academicum bevattende de namen der hoogleeraren en leeraren van 1632 tot 1882 en der studenten van 1799 tot 1882. (Amsterdam 1882).
*UBM : 2317 B 8
*UBM : PG 76-45
*UB: Informatiecentrum: 378 R
*Hss-Zaal: 1.C.6

Levensberichten van professoren en lectoren / [J.S. Theissen]. Amsterdam, 1932. Gepag. 537 -715. Overdr. Gedenkboek van het Athenaeum en de Universiteit van Amsterdam, 1632-1932. (Amsterdam 1932).
*UBM: PG 70-73
*UBM: 391 A 16
*Hss.Zaal: 1.C.7
Korte biografieën van hoogleraren en lectoren die aan het Athenaeum Illustre en de Universiteit van Amsterdam verbonden zijn geweest

Album scholasticum Academiae Lugduno-Batavae. -- Leiden: Brill,1941,91. -- [2v];.
Historische Commissie der Rijksuniverstiteit te Leiden.
Dl. I: MDLXXV-MCMXI; samengest. door C.A. Siegenbeek van Heukelom-Lamme;met medew. van O.C.D. Idenburg-Siegenbeek van Heukelom. Dl. III: MCMLXXV-MCMLXXXIX.
Incompleet.
*UB: Informatiecentrum: 378 R
Namen en beknopte gegevens van alle hoogleraren en van een aantal andere functionarissen van de Rijksuniversiteit Leiden over de genoemde periodes

De bibliothecarissen van de Katholieke Universiteit Nijmegen: zes korte biografische schetsen / Léon Stapper
Biografische schetsen en persoonsbibliografieën van de zes bibliothecarissen van de Katholieke Universiteit Nijmegen: H.E.J.M. van der Velden, W.J.M. Mulder, H. de Vries de Heekelingen, A.J.M. Cornelissen, C.M.J.H.I. Smits en A.P.M. Kievits.

Biografisch woordenboek van het protestants-christelijk onderwijs. Zeist: Dijkstra, <1949>. -- 172 p.; 8:.
*UB: Informatiecentrum: 379 R
Gegevens van bekende en onbekende personen uit de vorige en deze eeuw

Een brandpunt van geleerdheid in de hoofdstad : de universiteit van Amsterdam rond 1900 in vijftien portretten / red.: J.C.H. Blom ... [et al.]. Hilversum : Verloren ; Amsterdam : Amsterdam University Press, 1992. - 345 p. : ill. ; Rugtitel: Brandpunt van geleerdheid.
ISBN 90-6550-349-8 geb.
*UBM: H 92-1623
Biografische informatie over A. Bruining, T.M.C. Asser, A.A.H. Struycken, P. Scholten, H.Treub, L. Bolk, H. de Vries, J.H. van 't Hoff, J.D. van der Waals, P. Zeeman, A. Pannekoek, A. Pierson, H. Brugmans, N. W. Posthumus en S.R. Steinmetz

Leidse wetenschappers
met de huidige hoogleraren van de Universiteit Leiden.

Noordbrabantse studenten, 1550-1750 / H. Bots, I. Matthey, M. Meyer. Tilburg : Stichting Zuidelijk historisch contact, 1979. - xxvi, 819 p. : ill., tab. ; (Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland ; 44) Lit.opg.: p. xii-xxiv. - Indices.
*UB: Informatiecentrum: 378 R

Onze hoogleeraren: portretten en biografieën. - Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1898. - 363p: ill.
*UBM : 320 G 35

Prominente alumni Rijksuniversiteit Groningen
Biografische informatie over politici, wetenschappers, sportmensen etc, die aan de Rijksuniversiteit Groningen hebben gestudeerd

75 KUN-portretten
De KU Nijmegen bestond in 1998 75 jaar. In het kader daarvan heeft KUnieuws opdracht gegeven de universiteit vast te leggen in 75 portretten. Te bekijken via de beeldbank


Terug naar de begin-pagina van de Nederlandse Leeuw.