UvA logo De Nederlandse Leeuw
Een gids voor biografische gegevens van Nederlanders
link naar de index van de Nederlandse Leeuw

De titelbeschrijvingen zijn in de meeste gevallen direct overgenomen uit diverse bestanden, en dus niet uniform. Als niet duidelijk is om wat voor naslagwerk het precies gaat, is een korte annotatie toegevoegd.

Bij elke titel staat de signatuur van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vermeld:


86 Recht

Bibliotheca belgica juridica: een bio-bibliographisch overzicht der rechtsgeleerdheid in de Nederlanden van de vroegste tijden af tot 1800/door Ren:e Dekkers. Brussel: Kon.Vlaamse Ac.v.wetensch., letteren en schone kunsten, 1951. XIX,235 p; (Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten van België, jaarg. 13. Klasse der letteren, dl 14.)
*UB: Informatiecentrum: 340.09
*Zaal Boekh: 2790a

Kopstukken van administratief recht : afscheidsgeschenk van de vakgroep Staats- en administratief recht van de Katholieke Hogeschool Tilburg voor prof.mr. Willem Konijnenbelt. 's-Gravenhage : VUGA, 1986. - 63 p. : ill. ;
ISBN 90-6095-438-6
*UB: Informatiecentrum: 342.92 R

Rechters in 1811
Biografische gegevens van de rechters die bij de introductie van de Franse rechterlijke organisatie in 1811 werden benoemd.

Zestig juristen : bijdragen tot een beeld van de geschiedenis der Nederlandse rechtswetenschap / onder red. van T.J. Veen en P.C. Kop, m.m.v. C.H.N. Kwanten; door G.C.J.J. van den Bergh ... [et al.]. Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink, 1987. - VII, 435 p. : ill., portr.
Uitg. t.g.v. het zestigjarig jubileum van het Nederlands Juristenblad. - Met lit. opg., index
ISBN 90-271-2483-3 geb.
*UB: Informatiecentrum: 340.92 R


Terug naar de begin-pagina van de Nederlandse Leeuw.