12 januari 1290: Het Esslingen Machzor voltooid

Folios 42v - 43r, 230 x 355 mm [HS.ROS.609]

Dit feestgebedenboek, dat de religieuze gezangen bevat voor de Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest, werd voltooid door Kalonymos ben Judah in Esslingen, niet ver van Stuttgart. Gezien zijn omvang was het bedoeld voor de voorzanger in de synagoge. Het Rosenthaliana-handschrift is het tweede deel van het Machzor; het eerste deel werd in 1989 gelocaliseerd in de 'Library of the Jewish Theological Seminary' in New York.

Gabrielle Sed-Rajna, Centre National de la Recherche Scientifique, Paris


12 January 1290: The completion of the Esslingen Machzor
One of the most famous manuscripts of the Bibliotheca Rosenthaliana
»