Omstreeks 1300: Het Sefer Or Zarua van lsaac ben Moses uit Wenen

Opening page of the manuscript, volume 1, folio 1v, 445x325mm [HS ROS. 3]

Van deze voor de geschiedenis van het Asjkenazische jodendom belangrijke verhandeling over de godsdienstige wetten en gebruiken zijn slechts twee middeleeuwse handschriften bewaard gebleven. Dit handschrift werd gebruikt voor de eerste gedrukte editie, die in 1862 in Zhytomir (Oekraïne) verscheen, en werd vermoedelijk gekopieerd in Zuid-Duitsland. De tekst is ondanks zware waterschade nog altijd goed leesbaar.

Menahem Schmelzer, The Jewish Theological Seminary of America, New York


Around 1300: Sefer Or Zarua and the legend of Rabbi Amnon
A uniquely important Hebrew manuscript at the Bibliotheca Rosenthaliana
»