September 1446 of 1447: Een Hebreeuwse vertaling van Averroes
Middencommentaar op een natuurkundig werk van Aristoteles

Folios 50v-51r, 227 x 312 mm [HS.ROS.72]

Dit is een typisch voorbeeld van een handschrift, vervaardigd door een geleerde kopiist voor eigen gebruik. Deze kopiist, Mordecai ben Abraham Finzi uit Mantua, was een telg uit een Italiaans bankiers- en geleerdengeslacht. Van zijn hand zijn zeven andere handschriften bekend, waarbij in vier gevallen sprake is van een door hemzelf geschreven tekst, vaak nog voorzien van zijn eigen, latere, geleerde noten.

Malachi Beit-Arié, Jewish National and University Library, Jerusalem


Mordecai Finzi's copy of a work by Averroes
These attest, together with the manuscripts copied by him, to the scribal activity and intensive use of books of a Jewish scientist and author in fifteenth-century ltaly
»