1474: Het Defensorium Fidei contra Judæos, gedrukt in Utrecht

Folio 3r, 277 x 210 mm [ROS.NED.INC.210]

Het is nog niet gelukt de auteur van de 'Verdediging van het christelijk geloof tegen de joden' te achterhalen. Het boek verscheen bij de drukkers Ketelaer en De Leempt, slechts één jaar na de vroegst gedateerde Nederlandse incunabel. Dit exemplaar werd in Utrecht gebonden; de oorspronkelijke band bleef behouden.

Gerard van Thienen, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag


1474: The Defensorium Fidei contra Judæos printed at Utrecht
We know that this is the only recorded fifteenth-century printed edition of the Defensorium
»