1485: Abraham ibn Ezra, De Nativitatibus, gedrukt in VenetiŽ

Folio c1r, 280 x 155 mm [ROS.INC.391]

Deze vroege Latijnse vertaling van een astrologisch werk van Ibn Ezra werd gedrukt door de uit Augsburg naar Venetië gekomen Erhard Ratdoit. De oorspronkelijke Hebreeuwse tekst werd pas in de negentiende eeuw gepubliceerd.

Dennis E. Rhodes, British Library, London


1485: Abraham ibn Ezra, De nativitatibus, Venice
The present text (..) is the only one by a Jewish author to be undertaken by Ratdolt at Venice, and it is the only edition of the De nativitatibus known to have been printed in the fifteenth century
»