Het eerste in Constantinopel gedrukte boek

Folios 10.1v-10.2r, 295 x 500 mm [ROS.INC.470]

De uit Spanje afkomstige broers Samuel en David lbn Nachmias publiceerden deze editie van Jacob ben Ashers Arbaah Turim ruim een jaar na de algehele verbanning van de joden uit Spanje, met lettermateriaal deels afkomstig uit Hijar in Aragón, deels uit Napels. Ook het papier is Italiaans.

Adri K. Offenberg, Bibliotheca Rosenthaliana, Amsterdam


The first printed book produced at Constantinople
lt is the firstbook ever printed in Turkey, not only in hebrew but in any language.
»