1569-1572: Christoffel Plantijns Biblia Regia

Folios A1v-A2r, 412 x 550 mm [ROS.1862A1]

De Antwerpse drukker Plantijn kreeg van koning Filips 11 toestemming een meertalige bijbel in het Hebreeuws, Grieks, Latijn, Aramees en Syrisch te drukken, op voorwaarde dat het projekt onder supervisie zou staan van de Spaanse theoloog Benito Adas Montano. De volledige Koningsbijbel, waarvan hier de eerste band getoond wordt, verscheen binnen een zeer korte tijd en werd zowel door de drukker als door de supervisor als een prestige-objekt beschouwd.

Elly Cockx-Indestege, Koninklijke Bibliotheek Albert 1, Brussel


1569-1572: Christopher Plantin's Biblia regia
With its eight splendid folios it was an impressive edition, a monument of typography and a milestone in biblical scholarship
»