1606: Parshegen Nishtewan, een Hebreeuwse kaart in een werkje van Hugh Broughton

Parshegen nishtewan, 185 x 300 mm [ROS.19G2]

In een van de eerste in Amsterdam gedrukte Hebreeuwse boekjes, het merkwaardige Parshegen Nishtewan (Uittreksel uit een brief van een jood uit Constantinopel), komt een van de vroegst bekende wereldkaarten met Hebreeuwse belettering voor. Merkwaardig genoeg vertoont de kaart de Mercatorprojektie, te herkennen aan de verbreding bij de polen. Dit wijst op ontlening aan Hondius' wereldkaart van 1596 of 1597.

Jan W.H. Werner, Universiteitsbibliotheek, Amsterdam


1606: Parshegen Nishtewan, a Hebrew map in a work by Hugh Broughton
Maps can tell us more than many a page of text
»