Omstreeks 1617:
Isaac Franco's Memorandum over de positie van de Sefardische joden in Nederland

Folio 1r, 352 x 235 mm [HS.ROS.350/1]

Dit handschrift, dat afkomstig is uit het archief van Hugo de Groot, benadrukt het grote economische belang voor de stad Amsterdam van de aanwezigheid van de Portugese joden en bepleit verregaande vrijheid van godsdienst. Slechts wanneer de joden zielen voor hun eigen zaak zouden trachten te winnen, dienden de autoriteiten in te grijpen.

Arend H. Huussen Jr., Rijksuniversiteit Groningen


Around 1617:
Isaac Franco's memorandum on the legal position of Sephardi Jews in Holland

Any new restrictive measures imposed on a population group that had by now been living in Amsterdam in freedom for two decades would certainly rekindle memories of the hated lnquisition.
»