1626: De eerste Hebreeuwse letters van Nicolaes Briot en Menasseh Ben Israel

Menasseh Ben lsrael was de eerste jood die, vanaf 1627, in Amsterdam Hebreeuwse boeken drukte. De door hem gebruikte Hebreeuwse drukletters, waaraan zijn boeken een belangrijk deel van hun faam ontleenden, werden, blijkens een inleiding in zijn eerste boekje, door de bekende niet-joodse lettersnijder Nicolaes Briot gesneden naar handgeschreven Sefardische voorbeelden die de goedkeuring konden wegdragen van de plaatselijke Torahschrijver. Sefer Elim, een wiskundig werk van de Kretensische geleerde Delmedigo, behoort tot de fraaiste produkten van zijn pers.

John A. Lane, Universiteitsbibliotheek, Amsterdam

Alphabets of 'Texte' and 'Descendiane' square and 'Descendiane' semi-cursive Hebrew. From Sefer Elim, 1629, p.51 [ROS.19F4]

     

The largest hebrew in Menasseh's books, probably the 'Paragon' of the 1626 contract. (above, original mem-height 4.2 mm) compared with Le Bé's 'Texte' Hebrew, 1564 or earlier (below,original mem-height 3.8 mm)


1626: Nicolaes Briot and Menasseh Ben Israel's first Hebrew types
lt is clear that the famous 'Amsterdam Type' begins with Nicolaes Briot cutting for Menasseh
»