1632-1677: Benedictus de Spinoza: kopergravure ingebonden in "De nagelate schriften"

Engraving bound with "De nagelate schriften", Amsterdam 1677, 222 x 170 mm [ROS.19C22]

Dit portret, een van de weinige onbetwiste afbeeldingen van de denker, werd posthuum rond 1680 vervaardigd. Het werd als afzonderlijk blad in de handel gebracht en vervolgens met een Nederlands of, zoals hier, Latijns onderschrift, vaak in exemplaren van de Nagelate Schriften (1677) meegebonden. Met een Latijns onderschrift gebeurde dat ook in veel exemplaren van de Opera Posthuma (1677).

Richard H. Popkin, Washington Univ., St. Louis/Univ. of California, Los Angeles


Benedictus de Spinoza
Spinoza's philosophy is the first genuinely modern one.
»