1662: Een geïllustreerd Minhagim-boekje, gedrukt in Amsterdam

Folio's 62v-63r, 176 x 265 mm [ROS.15G36]

Dergelijke boekjes met beschrijvingen van en voorschriften voor lokale religieuze gebruiken, vaak voorzien van illustraties uit het joods dagelijks leven, waren vooral in Asjkenazische kring door de eeuwen heen zeer populair. De eerste ge´llustreerde Amsterdamse editie verscheen in een Jiddische versie in 1645 bij Elijahu Aboab. De hier getoonde Jiddische uitgave verscheen bij de zeer produktieve drukker Uri Fayvesh Halevi, die in 1685 nog een tweede editie verzorgde. De illustraties gaan terug op hoofdzakelijk Venetiaanse voorbeelden.

Naomi Feuchtwanger-Sarig, Bar-llan University, Ramat Gan, lsrael


1662: An illustrated Minhagim book printed in Amsterdam
Apparently, the anonymous artist of the Amsterdam edition aimed to replicate the iconographic scheme of the Venetian prototype to the minutest detail
»