1666: De Beweging van Sabbatai Sevi in Amsterdam.
Tikkun (Gebedenboekje), Amsterdam, David de Castro Tartas

Tikkun [...], Amsterdam 1666, frontispiece and titlepage, 130 x 150&160;mm [ROS.20C5]

In 1665-1666 ervoer de joodse wereld de schokken van de messiaanse pretenties van Sabbatai Sevi. De vrijheid van drukpers in Amsterdam en de relatieve vrijheid van meningsuiting maakten dat hier zulk soort gebedenboekjes gedrukt konden worden, met Sabbatai Sevi op een koninklijke troon. Dit uiterst zeldzame boekje bewaart de herinnering aan deze roerige episode.

Yosef Kaplan, Hebrew University, Jeruzalem


1666: The Sabbatean movement in Amsterdam
A major part of the Jewish people throughout the diaspora believed that they were soon to be redeemed with the coronation of Sabbatai Sevi.
»