1669: De Beweging van Sabbatai Sevi in Amsterdam.
Ydele verwachtinge der Joden, Thomas Coenen

Thomas Coenen, Ydele verwachtinge der Joden, Amsterdam 1669, folios *8v-a1r, 152 x 205 mm [ROS.15G50]

De predikant voor de Verenigde Oostindische Compagnie in Smyrna, Thomas Coenen, heeft in een aantal brieven aan de VOC verslag gedaan van gebeurtenissen rond de als messias optredende Sabbatai Sevi. Deze zijn later als boekje uitgegeven in slechts 24 exemplaren - een uiterst belangrijke historische bron.

Yosef Kaplan


1669: The Sabbatean movement in Amsterdam
Ydele verwachtinge der Joden, Thomas Coenen. This book contains pictures of Sabbatai Sevi and of Nathan of Gaza drawn by an eyewitness in Smyrna
»
Sabattai Sevi, from: Thomas Coenen, Ydele verwachtinge der Joden, Amsterdam 1669, 150 x 97 mm [ROS.15G50] Nathan of Gaza, ibidem; 150 x 97 mm