1678-1679: Twee Jiddische bijbels, kort na elkaar gedrukt in Amsterdam

a) The translation of Joseph Witzenhausen frontispiece, 312 x 195 mm [ROS.15B34]

b) The translation of Jekuthiel Blitz, frontispiece, 308 x 195 mm [ROS.15B35]

De drukker Uri Fayvesh droeg Jekuthiel ben lsaac Blitz op om een Jiddische bijbelvertaling te vervaardigen (a), maar de vertaler bleek niet geschikt voor zijn taak. Dit was voor een van Uri Fayvesh's financiers, de drukker Joseph Athias, reden zich uit het project terug te trekken en aan Joseph ben Alexander Witzenhausen te vragen voor hem een nauwkeuriger Jiddische vertaling te maken. Dit resulteerde in een tweede nagenoeg gelijktijdig verschenen Jiddische bijbelvertaling (b).

Marion Aptroot, Harvard University, Cambridge, Massachussets


1678-1679: Two Yiddish Bibles printed in Amsterdam
Although large sales had been anticipated — both Bibles were printed in editions of more than 6,000 copies — neither was a commercial success
»