1683: Daniel Levi de Barrios' Triumpho del govierno popular, gedrukt in Amsterdam

Folio 353 x 249 mm [HS.ROS.PL.B-80]

Hoewel Daniel Levi de Barrios al dichtend de geschiedenis van de Portugees-israelitische Gemeente tussen 1639 en 1684 beschrijft, zijn de feiten voor zover controleerbaar meestal juist als het zijn eigen tijd betreft. Voor de voorgeschiedenis van de gemeente moeten zijn mededelingen evenwel met omzichtigheid worden gebruikt.

Wilhelmina Chr. Pieterse, Gemeentearchief Amsterdam


1683: Daniel Levi de Barrios' Triumpho del govierno popular
Not many copies are known to exist
»