1692 en 1726: Hebreeuwse boeken op blauw papier

a) Eliakim ben Jacob, Sefer Refuat Ha-nefesh, Amsterdam 1692, folios 17v-18r, 122 x 165 mm [ROS.19B21]

b) Pentateuch and Readings from the Prophets, Amsterdam 1726, last page of the Book of Deuteronomy and the first page of the Haftarot, 180 x 275 mm [ROS.19J14]

Reeds vanaf het begin van de boekdruk werden boeken, en niet alleen Hebreeuwse boeken, gedrukt op luxueuzer materialen dan gewoon wit papier. Eerst was vooral perkament populair, in de loop van de zestiende eeuw werd, zeker ook door de populariteit van de nieuwe blauwe kleurstof indigo, het drukken van exemplaren op blauwe en andere gekleurde papieren zeer geliefd in bibliofiele kringen.

De Rosenthaliana bezit een aantal fraaie voorbeelden van deze bibliofiele extravagantie, zoals een in 1692 met rode inkt (!) op blauw papier gedrukt gebed voor de zieken (a), en een in 1726 gedrukt Hebreeuwse bijbel (b), beide Amsterdams.

Brad Sabin Hill, British Library, London


1692 en 1726: Hebrew printing on coloured paper
Indeed, printing on coloured paper, whether in Venice. Cremona, Amsterdam, or Zolkiew, is a curious phenomenon of Hebrew booklore
»