1694: Stephanus Morinus' Excercitationes de lingua primaeva, gedrukt in Utrecht

Frontispiece, 190 x 150 mm[ROS.20G39]

Stephanus Morinus (Etienne Morin), de eerste hoogleraar Oosterse Talen aan het Athenaeum lllustre van Amsterdam, betoogde dat het Hebreeuws de oertaal is, en staafde dat met citaten in de oosterse, de klassieke en de zogenaamde moderne talen (Spaans, Frans, Duits, Engels en zelfs in de 'Belgica lingua'!). Op de titelprent worden naast elkaar geplaatst: de Torenbouw van Babel met de verwarring der talen (Genesis 1 1) en het spreken in allerlei talen met het Pinksterfeest (Handelingen der Apostelen 2).

Nico A. van Uchelen, Juda Palache Instituut, Universiteit van Amsterdam


1694: Stephanus Morinus's Exercitationes de lingua primaeva
The book was first and foremost a typical exponent of contemporary Hebrew scholarship
»