1699/1700: Portret van Jechiel Michel ben Nathan uit Lublin

Engraved poster by Pieter van den Berge, 299 x 200 mm [ROS.B4-12]

Voor de Grote Synagoge aan de Deventer Houtmarkt (het latere Jonas DaniŽl Meijerplein) is de 'grote voorzanger' van de Synagoge, Jechiel Michel ben Nathan uit Lublin, afgebeeld aan het begin van zijn termijn in Amsterdam, waar hij tot 1712 in dienst was. Op de achtergrond zijn wellicht twee zangers te onderscheiden, die Jechiel hier nakijken en over wie conflicten ontstonden.

Anna E.C. Simoni, Gillingham, Dorset, Engeland


1699/1700: The portrait of Jechiel Michel ben Nathan of Lublin
(... ) this striking full-length portrait, reminiscent of the great Jewish portraits in Rembrandt's oeuvre
»