1719 - 1724: De 'Grand Tour' van Abraham Levi ben Menahem Tall

Rayz beschraybung[...], first title-page, 360x250mm [HS.ROS.23]

Van deze voor de geschiedenis van het Asjkenazische jodendom belangrijke verhandeling over de godsdienstige wetten en gebruiken zijn slechts twee middeleeuwse handschriften bewaard gebleven. Dit handschrift werd gebruikt voor de eerste gedrukte editie, die in 1862 in Zhytomir (Oekra´ne) verscheen, en werd vermoedelijk gekopieerd in Zuid-Duitsland. De tekst is ondanks zware waterschade nog altijd goed leesbaar.

Emile G.L. Schrijver, University of Amsterdam


1719 - 1724: The Grand Tour of Abraham Levi ben Menahem Tall
A remarkable manuscript, containing an itinerary in Yiddish of a journey through Central Europe and Italy. It is probably the only known description of a Jewish Grand Tour
»