1730: Nathan ben Simson uit Meseritz' Gebeden voor de Nieuwe Maan

Title page, 176 x 115 mm [HS.ROS.683]

De goede roep van het gedrukte Amsterdamse Hebreeuwse boek bracht achttiende-eeuwse schoonschrijvers ertoe om voor bemiddelde opdrachtgevers ge´llustreerde gebedenboeken te vervaardigen, met handgeschreven 'Amsterdamse drukletters'. Dit handschrift is niet gesigneerd, maar de maker is op grond van een vergelijking met andere, wel gesigneerde boeken van zijn hand, waaronder twee in het Amsterdamse Joods Historisch Museum, te identificeren.

Edward van Voolen, Joods Historisch Museum, Amsterdam


1730: Nathan ben Simson of Meseritz's Prayers for the New Moon
In the same year that Nathan wrote the Rosenthaliana Tikkun, he also produced a Haggadah for Alexander Segal of Hanover, a fact which might have pleased the Hanovarian Leeser Rosenthal
»